Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Carakaraka i duchowość - Stworzenie elementy i karaka

Stworzenie elementy i karaka

Bhagavat Gītā (7-2)

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ ७-२॥

jñānaṁ te’haṁ savijñānamidaṁ vakṣyāmyaśeṣataḥ |

yajjñātvā neha bhūyo’nyajjñātavyamavaśiṣyate || 7-2||

Tłumaczenie Śrila Prabhupada:

Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową i poza zjawiskową, którą poznawszy nic więcej nie będziesz miał do poznania.

Komentarz Jyotisha

Cała wiedza o stworzeniu tego zamanifestowanego wszechświata, zarówno zjawiskowa (stworzenie materialne) jak i poza zjawiskowa, duchowa, która została objawiona Ardżunie przez Krysznę jest transcendentalną wiedzą, tworzącą podstawę Jyotish. Zarówno jnana (wiedza o tworzeniu i unicestwianiu) i vijnana (wiedza o wyższym stworzeniu i duchowych istotach) jest opisywana różnie. To jest wiedza vedanta, która jest wiedzą ukrytą. Jyotisha na najwyższym poziomie jest vedantą, w zrozumieniu której astrolog powinien podnieść się do poziomu Trikalajiani.

Bhagavat Gītā (7-4)

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ ७-४॥

bhūmirāpo’nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhireva ca |

ahaṁkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtiraṣṭadhā || 7-4||

Tłumaczenie Prabhupada:

Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego - wszystkie z tych ośmiu elementów stanowią moją oddzielną energię materialną.

Komentarz Jyotisha

Pięć stanów materialnego istnienia, całego stworzenia jest symbolizowane jako:

Ziemia nazwana bhumi lub prithvitatva, stan stały: Merkury,

Woda nazwana apa albo jala tatva, stan ciekły: Wenus,

Ogień nazwany anala albo tatva agni, stan energii: Mars,

Powietrze nazwane tatva vayu, stan gazowy: Saturn,

Eter nazwany khaa albo tatva akasha, próżnia: Jowisz

Free download - Pobierz za darmo

Dotacja

Możesz pomóc w utrzymaniu strony składając niewielki datek.
Kliknij w link, wpisz kwotę i zatwierdź.
Dziękuję!
PayPal