Carakaraka i duchowość

 1. Carakaraka i duchowość

Sanjay Rath

Konferencja ACVA, Poniedziałek, 24 listopad 2002

Oczy nie zobaczą nic jeżeli serce zażyczy sobie, by one nic nie zobaczyły. Pragnienie zakrywa prawdę, tak jak ciemność zakrywa ziemię. Seneka

 

* Stworzenie elementy i karaka

 

* Wnioski

* Definicje

* Trzy typy Karaka

* Ustalanie Chara karaka

* Svamsa

* Karakamsa

* Lagnamsa

* Ilustracje

* Osiem płatków lotosu

* Odnajdywanie bóstwa

* Atma: Ishta i Dharma

* Param padam Vishnu

* Planety w trygonach

* Palana Devata

* Guru Devata

* Atmakaraka (Dusza)

* Planety jako atmakaraka

* Atmakaraka w znakach i domach

* AK od Lagnamsa

* Bibliografia • Bhagavat Géta

Kilka lat temu kiedy zapytano nas o lektury obowiązkowe dla studentów Jyotish, odpowiedzieliśmy: Bhagavat  Gita, Brihat Parasara Hora Śastra i Mahrishi Jaimini upadeśa powinny zostać podstawową lekturą aspirantów jyotish.

Zbadamy nauki Śrimad Bhagavat Gity aby zrozumieć stworzenie, duszę i schematy karaka chara.


 1. Stworzenie, elementy i karaka

 2. Bhagavat Gita (7-2)
Tłumaczenie Śrila Prabhupada:

Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową i poza zjawiskową, którą poznawszy nic więcej nie będziesz miał do poznania.

Komentarz Jyotisha

Cała wiedza o stworzeniu tego zamanifestowanego wszechświata, zarówno zjawiskowa (stworzenie materialne) jak i poza zjawiskowa, duchowa, która została objawiona Ardżunie przez Krysznę jest transcendentalną wiedzą, tworzącą podstawę Jyotiś. Zarówno jnana (wiedza o tworzeniu i unicestwianiu) i vijnana (wiedza o wyższym stworzeniu i duchowych istotach) jest opisywana różnie. To jest wiedza vedanta, która jest wiedzą ukrytą. Jyotisha na najwyższym poziomie jest vedantą, w zrozumieniu której astrolog powinien podnieść się do poziomu Trikalajiani.

 1. Bhagavat Géta (7.4)Tłumaczenie Prabhupada:

Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego - wszystkie z tych ośmiu elementów stanowią moją oddzielną energię materialną.

Komentarz Jyotisha

Pięć stanów materialnego istnienia, całego stworzenia jest symbolizowane jako:


 • Ziemia nazwana bhümi lub p?thvitatva, stan stały: Merkury,
 • Woda nazwana apa albo jala tatva, stan ciekły: Wenus,
 • Ogień nazwany anala albo tatva agni, stan energii: Mars,
 • Powietrze nazwane tatva vayu, stan gazowy: Saturn,
 • Eter nazwany khaa albo tatva akasha, próżnia: Jowisz

 

Na materialnym poziomie są to panca bhuta a na subtelnym poziomie są znane jako panca tatva.

Dlatego każde stworzenie materialne składa sie z tych pięciu elementów w różnych proporcjach i w ten sposób elementy te określą wygląd zewnętrzny.

Manas, umysł wszechświata jak również osoba, klasa, grupa albo rodzina w astrologii są reprezentowane przez Księżyc. Dany element materialny, stworzony przedmiot należący do klasy przedmiotów o pewnych kształtach, daje się określić jako stan z dominującą tatvą, tatva thvi, posiada konstytucję, bazującą na proporcjach składowych tatva. Te definiują klasę albo rodzinę do której należy.

Buddhi odnosi się do inteligencji albo wiedzy związanej z przedmiotem. Definiuje to cel tworzenia i stan skutków różnych praw natury, nazwany Dharmą. Prawa natury, przez które utworzone jest ciało rozpatrujemy od wschodzącego miejsca w horoskopie nazwanego Lagna, która jest podstawą dharma trikona, zawierając piąty i dziewiąty dom. Lagna reprezentuje prajäpatiego, stwórcę.

Ahankära odnosi się do jego niezależnej tożsamości i jest fałszywym ego (nie mylić z ego Freuda). Dlatego nazwane jest fałszywe, ponieważ tożsamość nie jest trwała i to jest ego jako te, które pomaga zidentyfikować przedmiot i odróżnić go od innych ciał czy stworzeń z jego klasy albo rodziny. W astrologii jest reprezentowane przez Słońce.

Przykład 1: Morze arabskie

Posłużymy się przykładem morza arabskiego, w którym w porównaniu z innymi stanami np: stałymi lub gazowymi przewagę stanowi ciecz. W podobny sposób w ciele możemy zauważyć przewagę tatva jala. Woda znajduje się w stałym ruchu z powodu różnych prądów utworzonych przez rotację ziemi. Ten ruch jest wynikową energii agni tatva. Morze jest zawartością skorupy ziemskiej, która jest dharma (buddhi) i połączona jest z nim przez prawa natury, sprawia to, że woda nie posiadając określonego kształtu przyjmuje kształt tego zbiornika. Woda w morzu zawiera niewielką część powietrza albo inaczej mówiąc próżni i ta część wskazuje obecność akasha tatva, która utrzymuje wody oceanów w skorupie ziemi. Jest wiele podobnych dużych zbiorników wodnych, oddzielających kontynenty, znanych jako morza. Jest to rodzina albo klasa utworzonych ciał, do których należy i nazywamy je mana. Jednakże, wiemy, że to szczególne ciało, które dotyka zachodniego wybrzeża Indii różni się od wodnego ciała na wschodnim wybrzeżu Indii i innych części świata więc nazywamy je Morzem Arabskim. Ta szczególna nazwa arabskie jest pojęciem ahankara, które pomaga zidentyfikować i odróżnić je to od innych morz.

Wyróżniamy osiem podstawowych zmiennych, które określają wszystkie ciała, zarówno ożywione jak i martwe. Oczywiście nie potrzebujemy większej ilości zmiennych oprócz lagna i siedmiu planet, poczynając od Słońca kończąc na Saturnie aby zdefiniować materię (stworzenie materialne). Planety są siedmioma karaka Chara, których używamy obecnie w astrologii w celu ułożenia horoskopów dla rzeczy materialnych, które nie są w stanie spłodzić potomstwa.

 1. Bhagavat Gita (7-5)

 

 

 

 

Tłumaczenie Prabhupada:

Oprócz tych energii, o potężny Arjuno, istnieje Moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty wykorzystujące zasoby tej niższej, materialnej natury.

Oprócz materialnego stworzenia w tym wszechświecie są żyjące istoty, które zaliczone są do wyższej energii. Te istoty są różne od materialnych bytów i ich nazwa to dźiva albo dźivatma; określenie to jest bardzo podobne do słowa paramatma lecz istota jest różna. Dźivatma określa żywe istoty, które doskonaląc się uzyskują coraz to wyższy poziom inteligencji a wolna wola jest ograniczona (bazuje na znakach upachayas) i znajduje się pod kontrolą praw karmy, grzechu i odrodzenia. Definicja karmy i grzechu zmienia się w zależności od klasy żywych istot (niezgodność mana) jak również zmienia się klasa (ahankara) bazująca na buddhi (inteligencji). Na przykład, grzechem nie jest zabicie krowy przez lwa ale wielkim grzechem jest zabicie krowy przez istotę ludzką. W tym przypadku definicja grzechu bazuję na pojęciu dharmy (rządzących praw natury) następuje to z powodu niezgodności klas rozróżnianych jako mana. Pomiędzy ludźmi, osoby zrealizowane, posiadające wielką wiedzę, duchowni albo inaczej mówiąc brahmana ponoszą większy grzech zabijając krowę niż vaiśya (kupcy) posiadający wiedzę. W tym przypadku definicja grzechu jest zależna od prawdziwej wiedzy (buddhi).

Tak więc różnica między jakością grzechu to mana, reprezentowana przez Księżyc, a wynikiem jest to, że rozważamy węzły księżyca jako planety regulujące nagromadzoną karmę. Rahu wskazuje grzechy przeszłej karmy i popełnione z pełną wiedzą o konsekwencjach, natomiast Ketu, reprezentuje grzechy popełnione nieświadomie. W pozytywnym sensie Rahu reprezentuje karę i odkupienie a Ketu cierpienie i wyzwolenie. Jako całość reprezentują przeciwne punkty bhoga i moksa.

Te osiem zmiennych w schemacie wynikającym z poprzednich çlok zostało zmodyfikowane do dziesięciu zmiennych w planie, który zawiera węzły Księżyca - Rahu (wschodzący węzeł) i Ketu (zstępujący węzeł), dodatkowo odnosimy te zmienne do lagna i siedmiu planet od Słońca do Saturna. Życie będąc wynikową nie moksa lecz na duchowym poziomie jest reprezentowane przez indywidualną dźivatmę a jej współdziałanie z innymi atmami, ciałami od Rahu (wykluczając Ketu). Tych siedem planet od Słońca do Saturna i Rahu to osiem Karaka Czara, których użwamy do układania horoskopów (dźataka) i wszystkich innych diagramów żywych istot, inaczej mówiąc tych, które mogą spłodzić potomstwo.


 • Bhagavat Gita (7-6)


 

 

 

Tłumaczenie Prabhupada:

Wszystkie stworzone istoty mają swoje źródło w tych dwóch naturach. Wiedz, że Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne i duchowe w tym świecie.

Komentarz Jyotisha

Wszystkie stworzone ciała zaliczają się do tych dwóch kategorii ożywione (żyjące) i martwe (nie żyjące). Jedna z metod różnicowania ich natury tworzy podstawę dwóch planów karaka czara. Martwe ciała nie posiadają dźivatma i nie uważamy ich za istoty posiadające ducha czy też duchowe w podobnym sensie.

 • Wnioski

Bhagavat Gita oddziela żywy i martwy świat i mówi nam, że te plany rozróżniamy przez pryzmat karaka czara z powodu pojęcia grzechu wynikającego z wolnej woli i obecności dźivatma (duszy indywidualnej, żywej istoty). Widoczne zróżnicowanie jest zdolnością płodzenia, którego symbolem jest Śiva linga (falliczny symbol Śivy jako Pasupati lub władcy wszystkich żywych istot).

 • Definicje

Przed zaryzykowaniem szkicu duchowej istoty i jego misji, ważne jest zrozumienie typów karaka używanych w Dźjotisza. Karaka oznacza wytwarzającego w powiązaniu z relacjami paczakadi, gdzie relacja między planetami bazuje na ich rozmieszczeniu oraz naturze. Jednakże o wiele lepsze jest użycie słowa karaka jako sygnifikator, wytwarzający albo kontroler.

 • Trzy typy karaka

Graha oznacza łapiącego lub utrzymującego i odnosi się do kontrolującej władzy planety (navagraha) poprzez tatva i guny. Graha staje się karaka poprzez:

a) Naturalne cechy, takie jak znaczenie wydarzeń i zarys. Znaczenie nazywamy karaka naisargika albo naturalnym sygnifikatorem. Na przykład Księżyc rządzi mana i staje się naturalnym sygnifikatorem rodziny, społeczeństwa albo jakiejś społecznej organizacji jak również umysłu. Wszystkich dziewięć planet ma naturalne (Naisargika) znaczenia i są one nazwane Naisargika Karaka.

b) Ich zdolność oznacza tatva, która określa stan ciała - sthira karaka czyli stałe sygnifikatory. Siedem planet od Słońca do Saturna wykluczając cienistego Rahu i Ketu są karaka sthira (stałymi sygnifikatorami). Sthira Karaka określa długowieczność albo czas trwania materialnego ciała a węzły, które są tylko punktami w przestrzeni, nie posiadając materialnej formy, nie mogą tego określić. W taki sposób, siedem planet od Słońca do Saturna staje się karaka sthira. To pojęcie jest używane w ajur dźjotisza, a czasami przydatne jest do rozważań nad Vimshottari dasa kiedy poszukujemy czasu nieszczęść, śmierci czy czasu określającego chorobę naszych krewnych.

Tabela 1: Sthira Karaka

 

Słońce

Księżyc

Mars

Merkury

Jowisz

Wenus

Saturn

Ojciec

Matka

Matka

Wujek

Dziadek

Ojciec

Starszy brat

 

 

Młodszy brat

 

Dzieci

Żona (diagram mężczyzny)

inni starsi

 

 

 

 

Syn

Siostra

 

 

 

 

 

Mąż (diagram kobiety)

Córka

 


c) Ich zdolność różni się między podobnymi ciałami z powodu ahankära (mana i buddhi) a w przypadku żyjących istot jévätma - karaka czara, tymczasowy lub czasowy sygnifikator. Karaka znaczy sygnifikator a czara oznacza ruchomy, zmienny, wskazuje stan tymczasowy. Są dwa karaka czara - jeden odnosi się do martwego materialnego stworzenia gdzie ciała nazwany sapta cakra karaka czara (schemat siedmiu sygnifikatorów czasu) - drugi określający żyjące duchowe istoty posiadające dźivatma nazwane asta czara karaka czakra (schemat ośmiu sygnifikatorów czasu).

W ten sposób, karaka czara odnosi się do czasowego znaczenia, osiągniętego przez planety, na mocy ich długości geograficznej w znakach. Zarówno Parasara i Jaimini są jednomyślni co do ośmiu planet, wykluczając Ketu, jako karaka czara w układaniu horoskopu, wspominając, że schemat siedmiu karaka czara jest także używany. Chara Karaka odnosi się do obecnego wcielenia i zmian w następnym wcieleniu (w zależności od długość planet). Ketu będąc mokszakaraka jest wyłączony, a narodziny stanowią przejaw braku wyzwolenia, moksa.

 • Ustalanie ka raka Czara

Władanie określające Czara Karaka

Tabela 2: Odnajdywanie karaka czara

 

lp

Władca

Czara Karakatwa

Uwagi

1

Planeta z najwyższą długością bez względu na znak

Atmakaraka

Władca, Król

2

Planeta z drugą najwyższą długością

Amatyakaraka

Doradca, Minister

3

Planeta z trzecią najwyższą długością

Bhratrikaraka

Brat, Guru

4

Planeta z czwartą najwyższą długością

Matrikaraka

Matka

5

Planeta z piątą najwyższą długością

Pitrikaraka

Ojciec

6

Planeta z szóstą najwyższą długością

Putrakaraka

Dzieci

7

Planeta z siódmą najwyższą długością

Gjatikaraka

Krewni

8

Planeta z najniższą długością

Darakaraka

Współmałżonek

9

Długość Rahu liczymy od końca znakuPrzykład 2: Wykres cakra karaka czara

Diagram 1: Standard, diagram narodzeniowy


 

 

 

 

 

 

 


Tabela 3: Karaka Czara standard, narodzenie

 

Planeta

Długość

Długość

efektywna

Pozycja

Chara Karaka

Słońce

3s21004

21004

3

Bhratrikaraka

Księżyc

10s19059

19059

4

Matrikaraka

Mars

5s13040

13040

6

Putrakaraka

Merkury

4s13023

13323

7

Gyatikaraka

Jowisz

11s26007

26007

2

Amatyakaraka

Wenus

3s14055

14055

5

Pitrikaraka

Saturn

9s26050

26050

1

Atmakaraka

Rahu

2s25045

300 - 25045 = 4015

8

Darakaraka


Tabela 4: Asta chara käraka cakra

 

Atma

Amatya

Bratri

Matri

Pitri

Putra

Gyati

Dara

Saturn

Jowisz

Słońce

Księżyc

Wenus

Mars

Merkury

Rahu


 • Svamsa

Sva odnosi się do władcy i oznacza

a) Atmakaraka reprezentuje duszę związaną z Paramatmą (Słońcem). Określa fakt, że indywidualna dźivatma (dusza) jest różna od innych dusz jak również określa różnicę między nią a Paramatmą (Duszą Najwyższą). To zróżnicowanie spowodowane jest ahankarą i świadomością.

b) Mana osoby, która jest reprezentowana przez amatyakaraka wchodzi w kontakt z maną społeczeństwa, grupą albo ludźmi, z którymi spotyka się WłH (Księżyc). Arudha lagna (AL) jest obrazem osoby w obecnym wcieleniu, tak więc mana zajmuje się pracą nad nad tym wizerunkiem.

c) Władca lagna reprezentuje ciało WłH, które wchodzi w kontakt z innymi ciałami, zarówno ożywionymi jak i martwymi, wskazane jest to przez planety i znaki, kolejno. Znak zajęty przez władcę lagna jest nazwany lagna paka i Jowisz występuje jako jego sygnifikator. Władca lagna jest panem znaku zajętego przez lagna (ASC) wskazując odrębność określoną jako świadomość lub poczucie indywidualności, co stanowi o odmienności każdego mahariszi.

Trzy z atmakaraka, arudha lagna i lagna zostały wspomniane przez mahariszi Jaiminii i określone jako świadomość - sva - która determinuje różne kombinacje związane z długowiecznością. W ten sposób svamsa zawiera navamsę amakaraki albo lagnę (a w niektórych przypadkach także arudha lagnę).


 • Karakamsa

Znak navamsa zajęty przez atmakarakę jest nazwany karakamsa. Słowo to jest złożone z dwóch części

 • karaka - które odnosi się ogólnie do karaka czara a w szczególności do atmakaraka,

 • amsa - odnosi się do podziału diagramu podstawowego a w szczególności do navamsy. Karakamsa jest diagramem navamsa, w któryma tmakaraka stanowi pierwszy dom.

Niektórzy współcześni astrologowie rozważają to miejsce w diagramie rasi zamiast w navamsa. W takim przypadku byłoby lepsze, aby określić taki znak raçi jako karakamsa tulya rasi albo karakamsaka, jednak powinno to zostać odróżnione od karakamsa. Gdyż w powyższym przypadku słowo karakamsaka obejmowałoby trzy części karaka + amsa + ka wskazując atmakarakę, jego pozycję w navamsa, a ka stworzyłoby, następnie, odniesienie powrotne do bhacakra (diagramu rasi).

 • Lagnamsa

Znak navamsa zajęty przez lagna jest nazwany lagnamsa. Określenie to jest złożone z dwóch słów

 • lagna, które odnosi się do ASC - wschodzącego znaku

 • amsa które odnosi się do danego podziału w generalnym diagramie a w szczególności do navamsa.

Lagnamsa jest diagramem w navamsa gdzie lagna stanowi pierwszy dom.

W niektórych pracach jak nadi, znak lagna w diagramie rasi, rozważony w navamsa też jest nazwany lagnamsa. Na przykład, jeśli Ryby są lagna, wtedy Ryby w diagramie navamsa są zwane lagnamsa. Drugi dom diagramu rasi to Baran i w diagramie navamsa jest nazwany dhanamsa; jedenasty dom diagramu rasi to Koziorożec i w navamsa jest nazwany labhamsa; dwunasty dom diagramu rasi jest Wodnikiem i w navamsa jest nazwany vyayamsa etc. W ten sposób, są dwa znaczenia słowa lagnamsa, pierwsze odnosi się do pozycji a drugie do samego znaczenia svamsa, podziału.

Lagnamsaka różni się od lagnamsa tym, że posiada dodatkowe słowo ka. To jest rasi tulya lagnamsa, znak w diagramie rasi zajęty jest przez lagnę w diagramie navamsa. Ten termin używany jest w lagnamsaka dasa[1].


 • Ilustracja

Svamsa, karakamsa i standardowe diagramy lagnamsa, narodzenia.


Diagram 2: Czakra Lagnamsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Czakra Karakamsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Osiem płatków lotosu

Skupmy się na żywych istotach i duchowość. Astadala Padma (osiem płatków lotosu) stanowi podstawę filozofii hinduskiej. Jest ona oparta na Kalaczakra albo kole czasu, które składa się z ośmiu szprych i zawiera 28 konstelacji w tych szprychach. Każda szprycha koła jest jedną z kardynalnych (kendra) albo pośrednich (koëa) kierunków i zaczyna się od wschodniego i ruchomego, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bazując na tej filozofii odnosimy sie do asztamangalam krya, które jest rytuałem czczenia bóstw i planet wewnątrz horoskopu przed prowadzeniem Praçna (Godzinowego diagramu) albo studiowaniem horoskopu.

 • Odnajdywanie bóstwa

Odnalezienie bóstwa składa się z dwóch etapów. Pierwszy powinien określić przewodnie bóstwo WH. Są trzy Ishtha Devata albo bóstwa kierujące indywidualną duszę ku wyzwoleniu, Pälana Devata albo bóstwo kierujące jego obecnym życiem, opiekujące się jego życiem i otoczeniem oraz określające duchowego mistrza albo Guru Devata. Te trzy formy stanowią trójnóg w jego życiu i odnoszą się do Słońca (naturalnego sygnifikator duszy), Księżyca (naturalnego sygnifikatora umysłu i dobrobytu w tym życiu) i Jowisza (naturalnego sygnifikatora lagna paka[2] oraz Guru) kolejno.

Drugi ma za zadanie natychmiastowo określić problem i znaleźć rozwiązanie. Jest to krótkoterminowy środek, który będzie pomagał w duchowym rozwoju, ale jest ważny do odnalezienia wiary w Boga. Wszyscy dźjotisza bardzo ostrożnie rozważają te środki gdyż nie powinniśmy skończyć na stworzeniu złej karmy.


 • Atma: Iśta i Dharma Devata

Maharisi Jaimini[3] doradza aby rozważyć dziewiąty i dwunasty dom od Karakamsa[4] aby określić wielbione bóstwo. Dziewiąty dom rządzi dharmą, podczas gdy dwunasty dom rządzi moksha czyli wyzwoleniem. O ile Ätmakäraka wskazuje, że główny cel to osiągnięcie moksha, Ishtha Devata osoby widzimy poprzez silny planetarny wpływ na dwunasty domu od Karakamsa. Podobnie, Dharma Devata widzimy poprzez silny planetarny wpływ na dziewiąty domu od Karakamsa. W przeciwieństwie do Ishtha devata, Dharma Devata pomaga osobie osiągnąć ideały i cele, do których dusza ma aspiracje w tym życiu oraz zaspokoić pragnienia w obecnym wcieleniu.

Silny planetarny wpływ

Krok 1: Planety umieszczone w znaku:

Silny planetarny wpływ na dwunasty dom widzimy poprzez położenie planet w tym domu. Jeśli więcej niż jedna planeta jest umieszczona w tym domu, wtedy powinniśmy rozważyć czy planety posiadają pozycję w podniesieniu czy posiadaniu domu etc, w przypadku braku takich układów wskazówkę może dać nam ich długość (w diagramie rasi, ignorując znaki) bierzemy pod uwagę wtedy planetę z najwyższą długością geograficzną, jej siła określi devata ishtha.

Krok 2: Planety aspektujące znak:

Jeżeli w dwunastym domu niema żadnej, wtedy określamy planety aspektujące drugi dom. W tym przypadku, używamy aspektujących znaków, ponieważ bóstwa nie istnieją w ludzkim ciele. Jeśli aspektuje więcej niż planeta, wtedy rozważamy silniejszą pomiędzy nimi. Zauważ, że planety aspektujące wskazują kierunek do odnalezienia bóstwa a nie same bóstwo.

Krok 3: Władca znaku:

Władca domu powinien zostać rozważony. Jeśli są dwaj władcy, wtedy silniejszy określi iśta devata.


 • Param padam Visznu

Każda część tego stworzenia to Guru, nauczyciel i dusza stale ucząca się nowych lekcji i korzystająca z wiedzy starszych lekcji stale współdziałająca z innymi duszami i duszą najwyższą. Rig Veda uczy, że przedostatni cel każdej dźivatma (żyjącej istoty posiadającej duszę) to param padam Visznu. Devata ishtha ostatecznie będzie Visznu avatarą, mimo iż różne bóstwa mogłyby kierować WłH ku odnalezieniu ostatecznej prawdy, w zależności od wpływu na dwunasty (moksza) i dziewiąty dom (dharma) od karakamsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visznu określa tego, który jest sarva vyapakeśvara devata albo Tego, który jest wszędzie, w każdej istocie na dużą i mniejszą skalę, ożywionych i martwych, w każdej formie i w każdym sposobie. On przenika każdą część stworzenia, które jest Jego częścią. Taka jest istota tatva akasza, który jest obecny wszędzie i utrzymuje wszystkie elementy (części) razem. Jest to związane z guną satva i nie występuje w tym przypadku dalszy podział. Jest On tatva äkäça, obecny we wszystkich znakach i sprawia, że harmonijnie one oddziałują. Utrzymuje on te części ciała razem. Jest przyczyną i kontrolerem buddhi. Parasara wyjaśnia, że przewaga tego tatva jest obecna w osobach urodzonych w hamsa mahäpurusa yoga (Jowisz) i sprawia, że czczą oni Visznu. W ten sposób, devata isztha i dharma devata to Visznu.


Tabela 5: Visëu avatära (Paräsara)

Graha

Avatara

Słońce

Rama

Księżyc

Kriszna

Mars

Narasimha

Merkury

Budda

Jowisz

Vamana

Wenus

Paraśurama

Saturn

Kurma

Rahu

Varaha

Ketu

Matsya

Lagna

Kalki

Wszystkie planety

Visznu

 

Jaimini dodaje, [5] że jeśli Ketu, mokshakaraka jest w dziewiątym albo dwunastym domu od karakamsa, wtedy WłH posiada pragnienie wyzwolenia duchowego. Tak samo, jeśli tymi znakami [6] są Ryby albo Rak (trójca moksha), znaki duchowości, posiadające silny wpływ.

Dziewiąty dom od AK jest związany z najważniejszym bóstwem, które kieruje WłH ku osiąganiu celów natury - to jest devatä dharma. Prawdziwą wygraną jest pokonanie własnego ja. Czysta świadomości duchowa dopiero wtedy może połączyć się ze świadomością bóstwa. Ten rodzaj wyrzeczenia się samego siebie rozpatrujemy od dwunastego domu. Bóstwo, które widzimy w dwunastym domu od Karakamsa, staje się devata Isztha jako kierujące duszę ku wysokim duchowym ideałom. Bóstwo to powinno sprzyjać, ponieważ cały wysiłek tego życia mógłby stać się bez znaczenia.


 • Planety w trójcach

Trikoëe papa dvaye Mantrika[7] nasuwa wniosek, że, jeśli dwie szkodliwe planety są w trójcach do karakamsa stwarzają osobę mantrika[8] nadając wiedzę śastra mantra czy też władze przywoływania sił nadprzyrodzonych poprzez magiczne zaklęcia.

Maksymalna liczba szkodliwych planet wpływających na trójce to cztery i da 100% siły. Spadnie do 75% w przypadku trzech, 50% dwóch i tak dalej. Stopnie wiedzy mogą być täntrika, yäntrika i mantrika kolejno. Täntrika pochodzi od słowa tan czyli ciało i trai kontrolować je. W ten sposób, tantrika może kontrolować ciała innych albo wpłynąć korzystnie lub nie na te osoby. Yantrika, to ten kto używa narzędzi i rysunków (yantra). Mantrika, to ten kto używa samych Mantr. Istnieją stopnie wiedzy okultystycznej. Moce, które rozważamy dają okultystyczną i duchową wiedzę. W jaki sposób ta wiedza będzie używana to następne pytanie.

"Papadaste nigrahaka: jeśli szkodliwe planety też aspektują, te szkodliwe planety w trójcach (albo, jeśli co najmniej trzy szkodliwe planety są w trójcach), wtedy WłH posiadają moc wzywania duchów, grahas etc przez używanie magicznych zaklęć.

"Subha driste anugrahakah": jeśli aspektują planety korzystne, wtedy wiedza będzie użyta dla dobra wszystkich. Powinniśmy ostrożnie rozważyć, że korzystne, o ktorych mówimy nie są w bezpośrednim konflikcie ze szkodliwymi w yodze. Jaimini wyjaśnia ten punkt przykładami. Jeśli Jowisz i Rahu łączą czy aspektują trójcę, wtedy WłH praktykuje czarną magię albo może podlegać jej wpływowi. Problemy ukazują się w drugim przypadku jako symptom. Jeśli Saturn i Jowisz łączą czy aspektują trójcę, wtedy zarówno WłH jak i wrogowie są zniszczeni, a WłH może umrzeć walcząc o inną osobę albo o siebie samego.

Godny uwagi jest punkt, że jakiekolwiek planety w trójcach do kärakamsa, skłonią WłH do duchowości. Naturalne szkodliwe planety z natury skłaniają do zgłębiania wyższych duchowych prawd ale jeśli będą w trójcach do kärakamsa, podążą oni za diktat atmakaraka i skierują życie ku realizacji duchowej. Rozważ Marsa w sytuacji ekstremalnego gniewu - jeśli taki Mars będzie w trójcy do karakamsa, WłH nigdy nie używa gwałtownych metod i zamiast tego szuka magicznych mantr albo innych sposobów, jak na przykład noszenie koralowego pierścienia, w ten sposób działanie takie spowoduje eliminację złego wpływu natury tej planety. Jeśli atmakaraka aspektują naturalnie korzystne planety, WłH używa tej wiedzy także dla dobra innych.

Podając listę bóstw dla planet od Słońca do Ketu, Jaimini dodaje[9] że, jeśli Saturn jest umieszczony w szkodliwym miejscu w dziewiątym albo dwunastym domu od kärakamsa, WH wielbi diabły i pozwala sobie na inne zakazane czyny, takie jak czarna magia. Wenus podobnie umieszczona powoduje, że WH pozwala sobie na czarną magię włączający stosunki płciowe etc.

Diagram 4: Kapitalny tantrika (Karakamsa)

Lagnamsa jest Skorpionem, znakiem związanym z tajemnicami, pokazującym zdolności okultystyczne, wraz z Wenus i Ketu w trójcy wskazuje tapasvé (pokutę) jogę. Jednakże, nieobecność aspektującego Saturna na lagnämsa pokazuje brak wyrzeczenia i joga tapasvé sprawia, że aspekt nie działa kompletnie ale określa zdolność Wenus do pokut i Ketu dla okultystycznych studiów.


Z tymi zdolnościami potwierdzonymi przez kärakamsa, który jest w Pannie, że (Merkury jest ätmakäraka umieszczonym w vargottama w navamça Panna). Dwie szkodliwe planety Rahu i Słońce (zaćmiewa połączenie) są w trójcach do kärakamsa wskazującego, że WH jest mäntrika. Jowisz jest umieszczony w upadku (vargottama) w Koziorożcu dotkniętym przez te szkodliwe planety. Guru - caëdäla yoga wskazuje, że wiedza mogłaby zostać użyta do złych celów takich jak zabijanie wrogów (ludzi). Wenus aspektująca (naturalna korzystna) na kärakamsa skłania do dobrych celów i powinien on użyć wiedzy do dobrych celów.


Nie rozwodząc się nad niewłaściwym używaniem wiedzy, przpomnijmy sobie jak w więzieniu WH ogłosił, że Gaëeça będzie pił mleko we wszystkich świątyniach i skłonił ludzi do ofiarowywania mleka. Dziwne zjawisko zdarzyło się kiedy na 21 wrześniu 1995 miliony ludzi na całym świecie doniosło, że ofiarowane mleko różnym bóstwom Gaëeça było w całości wypijane przez niego. Oczywiście fakty są kontrowersyjne ale jest godny uwagi to, że WH był pod daça Saturna, antardaças Ketu, daça pratyantara Wenus, sükn Rahu daça Księżyca i daça präëa Jowisza. Zaangażowanie pierwszych trzech planet: Saturna, Wenus i Ketu w yodze tapasvé pokazuje, że WH spełnia pokuty aby osiągnąć ten rodzaj ?mistycyzmu? a zaangażowanie Rahu i Jowisza w połączeniu pokazuje użycie jego władz jako mäntrika.


 • Pälana Devatä

Palana Devata jest sygnifikowana przez Księżyc i jest odpowiedzialna za kierowanie działaniem członków rodziny w ich materialnym życiu. On opiekuje się osobą podczas obecnych narodzin. Jaimini wyjaśnia metodę szczegółowego umieszczania bóstwa w szóstym od Amatya Karaka[10] (w Navamsa) na tej samej podstawie jak dwunasty od AK. Dlatego, że fach rodzica w dawnych czasach rozpatrywany był od tego miejsca. Jednakże, w nowoczesnych diagramach ta cecha nie może być obecną i devata Palana musi być określony dla każdego diagramu. To bóstwo powinno być sprzyjające dla korzyści w życiu i finansowej pomyślności i szczęścia.


Tabela 6: Planety i bóstwa


Planeta

Paräsara

Jaimini

Harihara et.al.

Słońce

Agni

Śiva

Wszystkie znaki

Çiva

Podwójny znak: 1 dre?käëa

Gaëapati

Podwójny znak: 2 dre?käëa

Skanda[11]

Księżyc

Jala

Gauré

Silny

Gauré

Słaby

Kälé

Słaby w znaku Marsa /amsa

Camuë?ä

Mars

Skanda

Skanda

Męskie znaki

Skanda i Bhairava

Żeńskie znaki

Camuë?ä, Bhadrakälé etc.

Merkury

Vi?ëu

Vi?ëu

Ruchome i podwójne znaki

Vi?ëu avatära

Stały znak: 1 dre?käëa

Räma

Stałe znak: 2 i 3 dre?käëa

K??ëa

Jowisz

Indra

Sambaçiva

Wszystkie znaki

Mahävi?ëu, Jagannath

Wenus

Saci

Lak?mé

Znaki satva[12]

Annapürëa

Znaki Rajas

Lak?mé

Znaki Tamas

Yak?i

Saturn

Brahma

Vi?ëu (Näräyaëa)

Wszystkie znaki

çästa i k?ta

Rahu

 

Durgä

Wszystkie znaki

Sarpa (snake deity)

Ketu

 

Gaëapati

Wszystkie znaki

Gaëapati

 • Guru Devatä

Znak navamça planety bhrätrkäraka[13] jest Guru devatä czyli określa duchowego przewodnika i nauczyciela diagramu. Guru(s) są wskazani przez bhrätrkäraka jak również planety łączące i aspektujące ją w navamça. Guru(s) uczyliby dharma, jyotiça lub tematów związanych z duchowością (Słońce) albo vedängą (Jowisz). Guru(s) w innych kwestiach zobaczymy w innych diagramach podziałowych. Metody postępowania w ocenie planetarnych wpływów na konkretny dom powinniśmy prześledzić na podstawie reguł opisanych powyżej.

 

 • Ätmakäraka (Dusza)


Znak w navamça zajęty przez ätmakäraka daje nam wskazówki co do pragnienia ätmy i jej natury ätmakäraka daje nam ważną informację o naturze ätmy, jej duchowym rozwóju etc.

1. Jeśli szkodliwa planeta jest ätmakäraką, wskazuje wysoki poziom duchowego rozwoju, podczas gdy planeta korzystna jako ätmakäraka wskazuje stosunkowo niższy poziom. Przykład: Rahu był ätmakäraka dla Srila Prabhupada i Ramakrishna Paramhamsa.

2. Ätmakäraka niezmiennie wskazuje cierpienie podczas jej daça Vimçottari, szczególnie w przypadku szkodliwej planety. Podczas Näräyaëa daça znaku zajętego przez ätmakäraka albo ją aspektujcy, obdarzy wielkimi osiągnięciami. Jeśli WH jest duchowo rozwinięty wtedy daça ätmakäraka może być korzystna.

3. Cofająca się planeta (R-retrogradacja) jako ätmakäraka wskazuje głęboko zakorzenione pragnienia jako, że jest przyczyną narodzin.

 • Planety jako ätmakäraka:

1. Słońce jako AK wskazuje, że WH musi nauczyć się pokonywać własne ego i stać się pokorny.

2. Księżyc jako AK wskazuje, że WH powinien bardzo troszczyć się o innych i być pełen współczucia.

3. Mars jako AK wskazuje, że WH powinien powstrzymać się od wszystkich form przemocy i trzymać się ścieżki Ahimsy.

4. Merkury jako AK wskazuje, że WH powinien kontrolować mowę i być prawdomówny w każdym czasie.

5. Jowisz jako AK wskazuje, że WH powinien zawsze szanować Guru, współmałżonka i troszczyć się o dzieci.

6. Wenus jako AK wskazuje, że WH musi mieć bardzo czysty charakter i powstrzymywać się od nielegalnych związków i pożądania.

7. Saturn jako AK wskazuje, że WH nie może dawać powodów do smutku innym i musi dzielić się smutkiem z innymi.

8. Rahu jako AK wskazuje, że WH może stać się oszustem i musi stać się wolny od podstępu oraz być czystego serca.

 • Ätmakäraka w znakach i domach

Jaimini wskazał skutki różnych pozycji AK w navamça. Przeczytaj to bardzo uważnie i zrób listę odniesień.

 • AK od Lagnämsa

Policz numer znaków od AK do lagna navamça, numer będzie wskazywał skutki domu, który będzie domem dominującym. Sprawdź siłę Karaka w takim domu; zrób to ćwiczenie zarówno w Raçi jak i navamça. Skutki w Raçi określają uwielbienie Sri Kriszny a inne święte osoby w navamça.

1. Jeśli AK znajduje się w navamça Lagna , WH należy do królewskiej rodziny, jest szlachetnie urodzony. Jeśli władca navamça znajduje się w koniunkcji z Lagną WH, mimo iż nie rodzi się w szlachetnej rodzinie podnosi się do wysokiego królewskiego stanu. Jeśli AK aspektuje Lagnę navamça, wtedy królewski stan widoczny jest od narodzin. Naturalny karaka 1 domu (Słońce) powinno być silne aby wskazać zasięg Rajyoga.

2. Jeśli AK jest w 2 domu, WH będzie bardzo duchowy i wielką świętą osobą. Jeśli Saturn będzie silny, wyrzeczenia staną się spełnione, podczas gdy, Wenus będzie silna WH podejmie surowe wyrzeczenia.

3. Jeśli AK jest w 3 domu, WH będzie bogaty i osiągnie pomyślność w licznych przedsięwzięciach. Stanie się przyjacielem wielu potężnych ludzi.

4. Jeśli AK jest w 4 domu WH będzie Karma Yogi. Jeśli Księżyc i Jowisz będą silne, będzie sławny, podczas gdy silne Słońce wskazuje Rajyogę a silny Saturn wskazuje ciężko pracującą osobę.

5. Jeśli AK jest w 5 domu WH jest Dharma Parayana. Podporządkowany prawu a jego dharma wypełniana jest szczerze i sumiennie. Jest prostolinijny. Jeśli Słońce będzie silne, będzie posiadał wiele dobrych yóg. Błogosławieństwa jego ojca zawsze ochronią jego od nieszczęścia.

6. Jeśli AK jest w 6 domu, WH będzie chory i dopadną go zmartwienia. Zjednaj sobie w takim przypadku Saturna, Pana Satya Näräyaëa, przy pełnym Księżycu i intonuj mantrę OM TAT SAT.

7. Jeśli AK jest w 7 domu, WH jest pobłogosławiony czystym sercem i licznymi radościami. Jeśli Wenus będzie silna, małżeństwo będzie błogosławione w skutkach.

8. Jeśli AK jest w 8 domu, WH ma liczne kłopoty i słabości. Będzie pokonany w walkach. Zjednaj sobie Saturna, Pana Satya Näräyaëa, przy pełnym Księżycu intonuj mantrę OM TAT SAT.

9. Jeśli AK jest w 9 domu, WH jest bardzo pobożną osobą i jest bogatym szczęściarzem.

10. Jeśli AK jest w 10 domu, WH jest pobłogosławiony czystym sercem i dobrym domem. WH będzie filarem rodziny i dla matki; Księżyc w sile będzie jemu błogosławił.

11. Jeśli AK jest w 11 domu, WH będzie odważny, zwycięski w walkach i zdolny do wykonywania różnych zadań. Jeśli Mars będzie silny ustanowi Rajyogę.

12. Jeśli AK jest w 12 domu, WH jest bardzo bogaty i błogosławi mu Śrimati Lakshmi Dewi.


Om tat sat


 • Bibliografia

Rath, Sanjay, Vedic Remedies in Astrology (Sagar Publications, Delhi, 1999)

Rath, Sanjay, Mahä?çi Jaimini?s Upadeça Sutra, (Sagar Publications, Delhi, 1997)

Rath, Sanjay, Crux of Vedic Astrology ? Timing of Events, (Sagar Publications, Delhi, 1998)

Rath, Sanjay, Näräyaëa daça, (Sagar Publications, Delhi, 2001)

Rath, Sanjay, Vimçottari & Udu daças, (Sagar Publications, Delhi, 2002)

Sharma, G.C, (Tr.), B?hat Paräsara Hora çastra, (Sagar Publications, Delhi, 1994)

Śréla Prabhupäda, Bhagavat Géta- As it is, (Bhaktivedanta, Mumbai, 1972)

Śréla Prabhupäda, Srimad Bhägavatam, (Bhaktivedanta, Mumbai)

[1] Refer to Näräyaëa daça, Sanjay Rath, Sagar Publications Ed.2001.

[2] The sign occupied by lagna lord

[3] Jaimini's Upadeça Sutra: 2-1-68

[4] Sign occupied by the Ätmakäraka in the Navamsa

[5] Jaimini's Upadeça Sutra çloka: 2-1-69

[6] Jaimini uses the terms "k?yä" and "cäpa" to refer to the signs, which by the kaöapayädi varga are Pisces and Cancer. Some translators have preferred "Aries" and "Sagittarius" as the direct translation of the terms instead. (Stanza 2-1-70)

[7] Jaimini's Upadeça Sutra çloka: 2-1-83

[8] A person adapt at Mantra çastra.

[9] Jaimini's Upadeça Sutra: 2-1-80

[10] Amatya Karaka is the second among the Chara Karaka in the eight planet scheme. Jaimini teaches ?amatya däse caiva??.

[11] Skanda is Kartikeya, the warrior son of çiva.

[12] The Satwik planets are the Sun (Leo), Moon (Cancer) and Jupiter (Pisces & Sagittarius). The Rajas Planets are Mercury (Virgo & Gemini) and Venus (Taurus & Libra). The Tamas Planets are Mars (Aries & Scorpio) and Saturn (Capricorn & Aquarius). This should not be mistaken with the natural nature of the signs on the basis of Movable (Rajas), Fixed (Tamas) and Dual (Satwik).

[13] Third in the hierarchy after Atmakaraka & Amatyakaraka. 

Oryginalny tekst na:

Sanjay'a Rath - srath.com

Tłumaczenie Yogamaya

 

0
0
0
s2sdefault