SATURN W VII

images/Cyfry_rzymskie/VII.png

Saturn w siódmym domu.

Saturn w VII

Trudno dobrać tu partnera – choć wyraźnie chęć jest szczera.
Gdy aspekty zaś są chwiejne – szanse nieraz beznadziejne.

Na podstawie książki Leszka Szumana - Wesoły Horoskop

 

Właściciel Horoskopu z Saturnem w dziesiątym domu będzie miał szczupłą, zdrową żonę. Jego ciało natomiast dotykają choroby lub nieszczęścia a na dodatek pozwala sobie na zdradę, będzie bardzo smutny.

Jeżeli Saturn jest w jego własnym znaku lub w jego znaku podniesienia WłH będzie w zażyłych stosunkach z wieloma kobietami. Efekt będzie tem sam jeżeli Saturn będzie w połączeniu z Ketu. Jeżeli Saturn będzie związany z Marsem WłH preferuje związki z mężczyznami natomiast w przeciwnym przypadku, kiedy Saturn związany jest z Wenus, WłH woli kobiety. Utrzymuje związki z wieloma kobietami, zdradza żonę. Istotne jest to, że Saturn w siódmym domu, czy też samotnie lub w połączeniu z Ketu, Marsem lub Wenus, spowoduje rozwiązłość seksualną, którą zwiększyć może Saturn we własnym znaku lub w znaku podniesienia. WłH nie będzie rozwiązły  kiedy Saturn jest we własnym znaku lub w znaku podniesienia ale bez wątpienia posiada nieprzewidywalny charakter.

W przypadku kiedy ASC jest w Baranie, Byku i Wadze pozycja Saturna w 7 jako władca 10  i 11, 9 i 10, 4 i 5 utworzą  potężne yogi Dhana. W domu 7 Saturn będzie w Kendra do ASC. Jego pozycja we własnym znaku lub w znaku podniesienia tworzy korzystne yogi Sasa.

Brihat Jataka wskazuje WłH jako człowieka doświadczającego upokorzeń w pracy, w której kobieta jest jego przełożoną. Phaldeepika mówi o tym, że WłH ma zażyłe kontakty z kobietami o niepewnym charakterze. Jest biedny i nieszczęśliwy, podróżuje bez celu. Właściciel horoskopu Saravali jest chorowity i traci żonę. Będzie biedny, brzydki, grzeszny i ma słaby charakter. WłH Chamatkar Chintamani będzie miał dobrych przyjaciół, stałe bogactwo i stałą, dobrą żonę. Zarówno mąż jak i żona będą chorowici.

Sutras 32-36-The native will have a lean bodied wife, he will be afflicted in his
body and will indulge in prostitution. He will also be very sorrowful. If Saturn is in
his own sign or in his sign of exaltation the native will have intimacy with many
women. The effect will be the same if Saturn is in conjunction with Ketu. If Saturn
is associated with Mars the native will kiss somebody's male organ with his mouth.
If Saturn is associated with Venus, the native will kiss the female secret parts with
his, mouth and will have intimacy with women other than his wife.
Comments-The essence of the above Sutras is that Saturn in the seventh house
whether he is alone or is in association with Ketu, Mars or Venus, will cause
indulgence in sexual perversions. These will further increase when Saturn is in his
own sign, or in his sign of exaltation. Our view is that the native will not be so
perverse when Saturn is in his own sign or in his sign of exaltation but there is no
doubt that the native will be of questionable character. In case of Aries, Taurus
and Libra ascendants, the disposition of Saturn in the 7th as lord of the 10th -and
11th the 9th and 10th, the 4th and 5th will give rise to powerful Dhana yogas.
In the 7th Saturn will be in Kendra to the ascendant. His disposition in his own
sign or in his sign of exaltation will give rise to Sasa yoga the effects of which have
already been described earlier in this chapter.
Other Views
Brihat Jatak-The person concerned should suffer humiliation at the hands of
women.
Phaldeepika-The native will have intimacy with women of questionable character.
He will be poor and unhappy and will travel aimlessly.
Saravali-The native will be sickly and will suffer loss of wife. He will be poor, ugly,
sinful and of loose character.
105
Chamatkar-Chintamani-The native will have good friends, stable wealth and a
stable minded wife. Husband and wife will both be sickly.
Note-All the above authorities except Chamatkar Chintamani agree that Saturn in
the 7th will make the native indulge in sexual excesses and he will be of loose
character.
0
0
0
s2sdefault