Drugi dom - Dhanu Bhava

mrtyujalamamitrakam kutumbamśca dhanadhanyam

dhanasthanannirikshayet sarvam dhaturatnadikam

dhana - bogactwo; dhanyam - ziarna i zboża; kutumbam - rodzina; jak również; mrtyujalam - śmiertelna pułapka; mitrakam; metale szlachetne i klejnoty ; dhaturatnadikam; wszystkie sarvam dhanasthanan - miejsca związane z bogactwem takie jak bank albo skarbnica; nirikshayet - sędzia

Bogactwo, jedzenie (ziarna i zboża); rodzaj pokarmu (ilość i jakość); bogactwo; rodzina (Kula); bóstwo rodziny (Kula Devata); zgromadzone bogactwo (Sanchita Dhana) które mogłoby zostać cenione, jeżeli chodzi o pieniądze w jakimś punkcie czasu, spichlerz; finanse; domy; przechowywanie, składowanie; magazyny; zęby; wargi; usta; mowa; oczy; złoto i majątek oraz każdy rodzaj własności.

Dobra rodzina jest wydźwiękiem wymagań osoby. Urodzenie w szczególnej rodzinie ma szczególne odniesienie. Każda rodzina czci pewne bóstwo jako jego rodzinne bóstwo. Zdarza się, że jest to przewodnie bóstwo rodziny. Sygnifikacje bóstwa/religii związane są z domem.

dom jest domem Pana Vishnu chroniącego życie. To On troszczy się o ludzi i jest źródłem życia. Bez bogactwa i pożywienia życie nie może zostać podtrzymane. Aby osiągnąć cel narodzin atma - dusza musi zdobyć pożywienie dla utrzymania ciała, w którym przyjmuje schronienie.

Tak więc dom wskazuje ilość i jakość pożywienia, które jest wykorzystywane przez WłH.

Kiedy mówimy bogactwo, mamy na myśli dhana sanchita zgromadzone bogactwo, które jest niezbędne do zakupienia jedzenia i rzeczy niezbędnych do utrzymania materialnego ciała.

Takie bogactwo łączy się w znaczeniu ze zgromadzonymi zapasami, spichlerzami, złotem, metalami szlachetnymi i ozdobami, klejnotami itp albo jakąś rzeczą, która jest chętnie zamieniana na pieniądze.

dom też jest znany jako maraka - śmierć. Złe pozycje w drugim domu i niekorzystne aspekty mogą wpłynąć na zły stan materialny WłH.

Podstawowe znaczenie II domu to bogactwo i pieniądze. Dlatego II dom w odniesieniu do jakiegoś z domów będzie wskazywał bogactwo albo pieniądze nabyte z tego domu.

 • Drugi dom do siódmego domu (który jest ósmym domem) będzie wskazywał bogactwo i pieniądze współmałżonka (siódmy dom)
 • II dom do piątego domu (szósty dom) będzie wskazywał finansową pomyślność dzieci a II dom do dziesiątego (jedenasty dom) będzie wskazywał na zysk finansowy przez karierę (dziesiąty dom), itd.

zobacz - Bhavad Bhavas (pochodne domów).


  Skutki Dhanu Bhava

 • Jeśli władca Dhanu bhava jest w Dhanu bhava albo w Kwadratura kącie czy w Trygon trójcy wskazuje duże bogactwo, które WłH może zdobyć.

  Zobacz przykład - Jerzy VI Windsor. Dom dhanu zajmuje władca tego domu - Mars w znaku Znak Skorpiona Skorpiona.

  Ciekawostką jest też fakt, że Jerzy VI jąkał się, co astrologia wedyjska tłumaczy faktem położenia w horoskopie Merkurego wraz z niekorzystnym Słońcem i Marsem. Merkury to sygnifikator przekazu informacji i mowy.

 • Ari, ósmy dom, dwunasty wskazuje komplikacje. Korzystne w Dhanu bhava dadzą bogactwo a szkodliwe zniszczą je. WłH na pewno będzie bogaty jeśli Jowisz zajmie pozycję w Dhanu bhava jako Pan Dhanu bhava lub będzie tam z Marsem.
 • Jeśli władca Dhanu bhava jest w Labh a władca Labh w Dhanu bhava bogactwo będzie nabyte przez WłH po pewnym czasie. Ci dwaj władcy mogą znaleźć się w Kwadratura kącie albo w Trygon trójcy dadząc podobny skutek.
 • Jeśli władca Dhanu bhava jest w kącie a władca Labh jest w trójcy albo jest drishti czy Koniunkcja yuti z Jowiszem i Wenus WłH będzie bogaty.

  Yogi ubóstwa

 • Układy gdzie władca Dhanu bhava będzie w złym Bhava a władca Labh Bhava także umieszczony jest podobnie natomiast Dhanu bhava jest zajęty przez szkodliwe. Wzkazuje to, że WłH będzie musiał nawet błagać o jedzenie jeśli władcy Dhanu bhava i Labh Bhava są spaleni albo wraz z niekorzystnymi.

Władcy domów związani z domem II

  Strata bogactwa

 • Władcy Dhanu bhava i Labh Bhava w Ari, Randhr albo Vyaya Bhava, Mars w Labh Bhava lub Rahu w Dhanu bhava. Takie położenia w domach świadczą o tym, że WłH straci bogactwo lub będzie mu niezmiernie trudno je zdobyć.

  Korzyści w przedsięwzięciach

 • Jowisz w Labh, Wenus w Dhanu bhava a korzystne we Vyaya Bhava, natomiast władca Dhanu bhava jest w Koniunkcja yuti z korzystnymi.

  Sława

 • Jeśli władca Dhanu bhava znajduje się we własnym znaku lub jest wywyższony, WłH zaopiekuje się podwładnymi, pomoże innym jak również stanie się sławny.

  Komfort

 • Jeśli władca Dhanu bhava będzie w Koniunkcja yuti z korzystnymi i będzie w dobrym podziale, takim jak Paravatamsa albo innym, w wyższych Vargas. Władca Dhanu bhava powinien być w Paravatamsa albo w Devalokamsa, Brahmalokamsa, Sakravahanamsa albo Sridhamamsa.

  Oczy, wzrok

 • Jeśli władca Dhanu bhava będzie obdarzony siłą WłH będzie posiadał piękne oczy/dobry wzrok. Planeta szkodliwa w Ari, Randhr albo Vyaya Bhava wskazuje chorobę, wadę wzroku albo deformację oczu.

  Prawdomówność

 • Jeśli Dhanu bhava i jego władca będzie w Koniunkcja yuti z niekorzystnymi WłH staje się plotkarzem, mówi nieprawdę i jest dotknięty przez choroby związane ze złym funkcjonowaniem elementu powietrza (Ayur Veda).
0
0
0
s2sdefault