Trzeci dom - Sahadź Bhava

copadeśaprayanakam bhrtyabhratradi vikramam

nirikshayet duścikyacca vijno maranam pitrorvai

vikramam - kreatywność i walory; bhrtyabhratradi - bracia i siostry; copadeśa - ca upadesham - rada; prayanakam - podróż; pitrorvai maranam - śmierć ojca; vijno - wiedza, inteligencja, duścikyacca, nirikshayet - ocenianie

- Sahadź Bhava - wskazuje ręce; siłę rąk (bala Parakrama); odwagę, braci i siostry; krótkie podróże; długowieczność; inteligencję; kreatywność; uzdolnienia w pracy i różne typy pracy.

Zła graha w trzecim domu wskazuje pracę w siłach zbrojnych, policji; lub też WłH jest człowiekiem sukcesu opartego na graha w czym Surya prowadzi wskazując jej rodzaj i typ.

Umiejętności związane z pracą

Siła rąk jest nazwana parakrambal. dom wskazuje w jakim stopniu WłH wykorzystuje siłę własnych rąk oraz czy jest manualnie uzdolniony. Należy zwrócić uwagę na pozycję władcy III domu i jego aspekty.

bhava z , i bhavas są Upachaya bhava (domami wzrostu). Działania osoby z silnie zaznaczonymi wpływami tych domów są całkowicie kontrolowane przez nią samą. Człowiek może zmienić fatum, posiada wolną wolę i możliwość decydowania o własnym życiu. Tak też można spostrzegać karmę w bhavas upachaya. WłH korzysta z wolnej woli i wykorzystuje dane jej szanse bez większego wysiłku. Dzięki temu się rozwija.

Osoba z silnym domem może być mistrzem w walce na miecze. W ten sposób jego karma jest w jego rękach. dom jest też od domu, który wskazuje możliwości zdobywania wiedzy. To nasuwa odpowiedź w jaki sposób osoba absorbuje wiedzę a także jaką wiedzę już posiada.

dom też wskazuje uzdolnienia: - Shani - łuk i strzały - Surya - broń, szpada - Mangal - włócznia, trójząb - Guru - Mala Tulasi albo Japamala (różaniec/korale modlitewne), Sukra - kwiaty, pędzel do malowania - Budha - pióro/długopis/komputer itp.

Rodzeństwo

W przypadku bliźniaków, którzy są urodzeni minuta po minucie a ich diagramy są prawie takie same, odróżniłbyś ich przez rozpatrzenie trzeciego domu jako młodszego a jedenastego domu jako starszego. W diagramie starszego bliźniaka trzeci dom opisałby młodszego bliźniaka a w diagramie młodszego bliźniaka jedenasty dom opisałby starszego bliźniaka.

Jeżeli chcemy sprawdzić stan zdrowia żony młodszego brata odliczamy od trzeciego domu (młodszy brat) siedem domów (żonę) znajdziemy się w domu podróży i wyjazdów - Znak Strzelca Strzelcu, wtedy liczy się sześć domów (zdrowie, choroba) jest to dom - Znak Byka Byk.

Planety w drugim domu i aspekty tranzytów ujawnią odpowiedzi w związku z ich sytuacją.

Skutki Sahadź Bhava

W Brihat Paraśara Hora Śastra Maharishi Paraśara powiedział do Maitreyi: Braminie, w przypadku gdy Sahadź Bhava znajdzie się w Koniunkcja yuti albo będzie aspektowany przez korzystne planety WłH będzie obdarzony odwagą. Jeśli władca Sahadź Bhava wraz z Marsem rzuca drishti na Sahadź Bhava WłH obdarzony będzie błogosławieństwami tego domu. Alternatywnie te dwie planety mogą znaleźć się w samym Sahadź i dać podoby skutek.

Zniszczenie

Dwie planety razem ze szkodliwą w znaku albo posiadanym przez szkodliwą; Władca Sahadź i Mars razem w Randhr Bhava wskażą zniszczenie. Szczęście w tym punkcie zdarzy się, jeśli Mars albo Władca Sahadź bhava jest w Kwadratura kącie, albo w Trygon trójcy, albo w podniesieniu, albo przyjaznych podziałach.

Męskie i żeńskie planety w bhava

Jeśli władca Sahadź jest żeńską planetą albo znak jest zajęty przez nią w Sahadź Bhava WłH będzie miał starsze siostry. Podobnie męskie planety i męskie Znaki wskażą młodszych braci. Neutralna wskaże obie płcie. Przed wnioskiem ostatecznym powinniśmy najpierw ocenić siłę planet.

Liczba braci i sióstr

Jeśli Merkury jest w Sahadź Bhava a władca Sahadź i Księżyc są razem, natomiast Mars dołącza do Saturna wskazują narodziny starszej siostry i młodszych braci, ponadto trzeci brat umrze.

W przypadku gdy Mars będzie Koniunkcja yuti z Rahu a władca Sahadź jest w osłabieniu nastąpi strata młodszych braci lub sióstr a trzem starszym braciom albo siostrom nie grozi niebezpieczeństwo.

Jeśli władca Sahadź jest w Kwadratura kącie a Mars jest wychwalony w Trygon trójcy, władca trzeciego bhava będzie Koniunkcja yuti z Jowiszem, WłH posiadać będzie rodzeństwo w liczbie 12, z tym, że będzie dwóch lub trzech starszych braci lub siedmiu, dziewięciu lub dwunastu młodszych, którzy będą krótko żyć a sześciu pozostanie przy życiu 12 lat.

Jedna osoba urodzi się jeśli władca Vyaya dołącza do Marsa i Jowisza a Sahadź Bhava jest zajęty przez Księżyc. Jeśli Księżyc jest samotnie umieszczony w Sahadź Bhava z Drishti przez męskie planety WłH będzie posiadał młodszych braci natomiast Drishti Wenus wskazuje młodsze siostry.

Niekorzystne planety

Słońce w Sahadź Bhava zniszczy młodsze rodzeństwo. Później urodzeni będą zniszczeni jeśli Saturn znajdzie się w Sahadź Bhava. W tej samej sytuacji Mars zniszczy zarówno wcześniej jak i później urodzonych.

Można powiedzieć, że szkodliwe czy korzystne oddziaływanie takich Yóg i ich skutki na pewno związane są z długością życia braci i sióstr.

0
0
0
s2sdefault