Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Horoskop Boga

Vasudeva poprosił swego rodzinnego kapłana, Gargamuniego, aby odwiedził dom Nandy Maharajy i za pomocą astrologicznych obliczeń zbadał przyszłość Krsny. Gargamuni był wielkim świętym mędrcem mającym za sobą wiele pokut i wyrzeczeń, i był on kapłanem dynastii Yadu.

Kiedy Gargamuni przybył do domu Nandy Maharajy, gospodarz przywitał go serdecznie, natychmiast powstając i ze złożonymi rękoma ofiarowując mu swoje wyrazy szacunku. Gorąco powitał Gargamuniego jako tego, który wielbi Najwyższą Osobę Boga. Ofiarował mu miejsce i przyjął go bardzo ciepło. Zwracając się do niego bardzo uprzejmie, powiedział: "Mój drogi braminie, przychodzisz do nas tylko w tym celu, aby nas oświecić. Zawsze zajęci obowiązkami domowymi, zapominamy o naszym prawdziwym obowiązku: samorealizacji. A ty zjawiasz się tutaj, aby oświecić nas w życiu duchowym. Nie masz innego celu w odwiedzaniu osób pochłoniętych życiem rodzinnym." W rzeczywistości osoba święta albo brahmana (bramin) nie ma żadnego interesu w odwiedzaniu rodzin, które zajęte są liczeniem dolarów i centów. Jeśli zapytać: "Dlaczego głowy rodzin nie udają się do świętych osób po oświecenie?", to odpowiedź na to jest taka, że są oni ubogiego serca. Na ogół uważają, że ich sprawy rodzinne są ich pierwszym i najważniejszym obowiązkiem, a samorealizacja, czyli postęp w wiedzy duchowej, jest rzeczą drugorzędną. I tylko z powodu współczucia święte osoby i bramini osobiście udają się do ich domów.

Nanda Maharaja zwrócił się do Gargamuniego jako do jednego z większych autorytetów w astrologii. Na podstawie odpowiednich obliczeń nauka ta może przepowiadać różne zjawiska astronomiczne, jak zaćmienie słońca i księżyca, i dzięki tej nauce można też bardzo wyraźnie poznać przyszłość. Gargamuni był ekspertem w tej dziedzinie. Dzięki znajomości tej nauki mógł on powiedzieć danej osobie, jakie było jej działanie w żywotach poprzednich, i jakie będą skutki tych jej przeszłych czynów w życiu obecnym.

+-----------------------------------------------+
|HL     |      |As  Mo  |GL  Md  |
|      |      |      |Gk     |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|-----------+-----------------------+-----------|
|      |            |Ma  Ve  |
|      |            |Ra     |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|-----------|     Rasi     |-----------|
|Ke     |            |Su     |
|      |     D - 1     |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|-----------+-----------------------+-----------|
|      |Sa     |      |Me  Ju  |
|      |      |      |AL     |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
+-----------------------------------------------+


+-----------------------------------------------+
|      |      |As  Mo  |GL     |
|      |      |Ke  Md  |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Gk  AL  |            |Ma     |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |    Navamsa    |      |
|-----------|            |-----------|
|Me  Ju  |     D-9     |HL     |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Sa     |Ve  Ra  |      |Su     |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
+-----------------------------------------------+
 

Nanda Maharaja również nazwał Gargamuniego najlepszym z braminów. Braminem jest ta osoba, która jest biegła w nauce o Najwyższym. Kto natomiast nie posiada tej wiedzy o Najwyższym Absolucie, ten nie może być uważany za brahmana. Dokładnie określa się taką osobę brahmavidam, co znaczy, że zna ona doskonale Najwyższego. Doskonały brahmana jest zdolny do prowadzenia ceremonii reformacyjnych dla klas niższych ? mianowicie ksatriyów i vaiśyów. Śudrowie natomiast nie poddają się żadnym takim obrzędom reformacyjnym. Bramin uważany jest za mistrza duchowego albo kapłana dla ksatriyów i vaiśyów. Nanda Maharaja był vaiśyą i przyjął Gargamuniego jako bramina pierwszej klasy. Dlatego przyprowadził do niego swoich dwóch przybranych synów, mianowicie Krsnę i Balaramę  w celu oczyszczenia. Uważał on, że nie tylko Ci chłopcy, ale wszystkie ludzkie istoty powinny tuż po narodzinach przyjąć na mistrza duchowego wykwalifikowanego bramina.

 

 

Na tę prośbę Gargamuni odpowiedział: "Vasudeva posłał mnie tutaj, abym poprowadził ceremonię reformacyjną dla tych chłopców, a szczególnie dla Krsny. Jestem ich kapłanem rodzinnym i przypadkiem wiem, że Krsna jest synem Devaki." Dzięki kalkulacjom astrologicznym Gargamuni dobrze orientował się, że Krsna jest synem Devaki, ale znajduje się pod opieką Nandy Maharajy. Natomiast Nanda Maharaja nie był świadomy tego faktu. Pośrednio Gargamuni poinformował go więc, że zarówno Krsna, jak i Balarama są synami Vasudevy. Balarama znany był jako syn Vasudevy, jako że Jego matka Rohini była żoną Vasudevy, ale Nanda Maharaja nie wiedział nic o Krsnie. Pośrednio więc Gargamuni wyjawił fakt, że Krsna jest synem Devaki. Ostrzegł również Nandę, że jeśli urządzi dla chłopców ceremonię reformacyjną, wtedy Kamsa, który jest z natury bardzo grzeszny, dowie się, że Krsna jest synem Vasudevy i Devaki. Według kalkulacji astrologicznych Devaki nie mogła urodzić dziewczynki, chociaż każdy myślał, że jej ósme dziecko było dziewczynką. W ten sposób Gargamuni dał do zrozumienia Nandzie, że dziewczynka narodziła się z Yaśody, a Krsna z Devaki, i następnie dzieci te zostały zamienione. Ta dziewczynka, czyli Durga, również poinformowała Kamsę, że dziecko które go zabije już narodziło się gdzieś indziej. Gargamuni oznajmił: "Jeśli nadam twojemu dziecku imię i jeśli spełni Ono przepowiednię dziewczynki, to może się zdarzyć, że ten grzeszny demon przybędzie tutaj i zabije dziecko tuż po ceremonii. A ja nie chcę być odpowiedzialny za wszystkie wynikłe z tego kłopoty."

Usłyszawszy te słowa Gargamuniego, Nanda Maharaja odpowiedział: "Jeśli istnieje takie niebezpieczeństwo, to lepiej nie planować żadnej wystawnej ceremonii nadania imienia. Poprzestańmy wobec tego na intonowaniu hymnów wedyjskich i procesie oczyszczającym. Należymy do klasy podwójnie urodzonych, więc chcę skorzystać z twojej obecności tutaj. Proszę poprowadź tę ceremonię bez żadnej zewnętrznej pompy. Tak oto Nanda Maharaja zmuszony został do zachowania ceremonii nadania imienia w tajemnicy, ale ciągle (nie zważając na zaistniałą sytuację) pragnął, aby Gargamuni dokonał obrzędu.

W ten sposób gorąco poproszony przez Nandę, Gargamuni dokonał ceremonii nadania imienia tak skrycie, jak to tylko było możliwe, w oborze dla krów. Poinformował Nandę, że syn Rohini, Balarama, będzie sprawiał wiele radości członkom Swojej rodziny i dlatego będzie nazywany Ramą. W przyszłości będzie niezwykle silny i dlatego zwać Go będą Balaramą. Gargamuni powiedział dalej: "Ponieważ twoja rodzina i rodzina Yadu są tak blisko zjednoczone i powiązane, z tej przyczyny będzie On również nosił imię Sankarsana." Znaczy to, że Gargamuni nadał trzy imiona synowi Rohini, mianowicie Balarama, Sankarsana i Baladeva. Ale przezornie nie wyjawił tego faktu, że Balarama również pojawił się w łonie Devaki i dopiero potem został przeniesiony do łona Rohini. Będąc oryginalnie synami Devaki, Krsna i Balarama byli prawdziwymi braćmi.

Gargamuni następnie poinformował Nandę: "Jeśli zaś chodzi o drugiego chłopca, to dziecko to w różnych yugach (mileniach) przyjmowało różnego rodzaju karnacje. Najpierw przyjął On kolor biały, następnie czerwony, potem żółty, a obecnie czarny. Poza tym był On już uprzednio synem Vasudevy; dlatego imię Jego będzie Vasudeva, jak również Krsna. Niektórzy ludzie zwać Go będą Krsną, a niektórzy Vasudevą. Ale jedną rzecz musisz wiedzieć. Ten syn miał bardzo wiele innych imion i zajęć, z powodu Swoich rozlicznych rozrywek."

 

 

Dalej Gargamuni powiedział Nandzie, że z powodu Swojej niezwykłej rozrywki podniesienia wzgórza Govardhana, jego syn będzie również nazywany Giridhari. Ponieważ znał on zarówno przeszłość, jak i przyszłość, rzekł: "Wiem wszystko o Jego czynach i imieniu, ale inni nie wiedzą. Dziecko to będzie dostarczało wiele radości pasterzom i krowom. Będąc bardzo popularnym we Vrndavanie, będzie przyczyną dobrego losu dla ciebie. Dzięki Jego obecności tutaj, będziesz w stanie przezwyciężyć wszelkiego rodzaju kłopoty, bez względu na wszelkie przeciwności."

Gargamuni kontynuował: "Mój drogi Królu Vrajy, w Swoich poprzednich żywotach dziecko to wiele razy chroniło osoby prawe przed złoczyńcami i złodziejami, zawsze kiedy przychodził czas zamętu. Dziecko twoje jest tak potężne, że każdy kto stanie się Jego bhaktą nigdy nie będzie niepokojony przez wrogów. Tak jak półbogowie są zawsze chronieni przez Visnu, tak bhaktowie twojego dziecka będą zawsze chronieni przez Narayanę, Najwyższą Osobę Boga. Dziecko to będzie rosło w siłę, piękno, bogactwa ? wszystko ? na poziomie równym Narayanie, Najwyższej Osobie Boga. Dlatego radzę ci, opiekuj się Nim bardzo troskliwie, aby mogło wzrastać bez żadnych przeszkód."

Gargamuni następnie poinformował Nandę, że ponieważ był on wielkim bhaktą Narayana, Pan Narayana dał mu syna równego Sobie. Jednocześnie oznajmił mu: "Twój syn będzie niepokojony przez wiele demonów, bądź więc ostrożny i chroń Go." W ten sposób Gargamuni przekonał Nandę Maharaję, że Sam Narayana został jego synem. Na różne sposoby opisał mu transcendentalne cechy tego dziecka. Po udzieleniu mu tych informacji, Gargamuni powrócił do domu. Nanda Maharaja zaczął uważać siebie za najbardziej szczęśliwego człowieka, ciesząc się, że dostąpił takiego błogosławieństwa.

Ta krótka opowieść może odpowiedzieć nam na bardzo ważne pytanie: Kim jest Bóg?

Free download - Pobierz za darmo

Dotacja

Możesz pomóc w utrzymaniu strony składając niewielki datek.
Kliknij w link, wpisz kwotę i zatwierdź.
Dziękuję!
PayPal