Google

Atmakaraka - król i władca diagramu

Jak mówi Maharishi Paraśara - Atmakaraka jest Królem diagramu, któremu minister - Amatya Karak czy Putr Karak czy też inny Karak nie może być przeciwny ani nie może zdominować jego pozycji w sprawach dotyczących Właściciela horoskopu. Jeśli Atma Karak jest źle postawiony lub niekorzystny inny Karakas nie może dać skutków korzystnych. Podobnie jeśli Atma Karak jest życzliwy inny Karakas nie może przewyższyć jego oddziałując nawet swoimi szkodliwymi wpływami.

Atmakaraka ma bardzo ważną rolę w horoskopie osoby. Pokazuje cele oraz ideały duszy, która przebywa na ziemi. Żadna graha w horoskopie nie może dać korzystnych albo szkodliwych skutków poza dworem Atmakaraka. Jakiekolwiek oddalenie się w życiu od wyznaczonej, pożądanej i korzystnej dla WłH ścieżki realizacji albo celu atmy wskazuje rodzaj tego odchylenia.

Ponieważ nie wykonuje żadnej roli w aktywnym życiu osoby Król dostrzega (jako Sędzia) kierunek wzrostu osoby. Kiedy WłH opuści ciało w chwili śmierci Atma (dusza), której najważniejszym pragnieniem jest spełnienie celu życia zmarnuje życie nie idąc za wyznaczoną ścieżką. Nasza atma nazwana jest dżivatma. Ostateczny cel atmy to połączenie się z paramatmą, którą jest Bóg przebywający w sercu każdej żywej istoty. Aby to osiągnąć osoba, której fizyczną formę atma otrzymała, powinna wykonywać działania w gunie sattwa, która oczyści duszę z zanieczyszczeń i zaprowadzać ją do Boga.

Ponieważ atmakaraka ma cel, który jest znany od urodzenia żywej istoty zna jakie są pragnienia atmy. Jakie są jej zdolności. Czy ma odpowiednią siłę by spełniać cele albo zoptymalizować zdolności. Czy zdolności i władza atmy idą w słusznym kierunku czy nie. Czy narodziny atmy osiągnęłyby cel przeznaczenia. Wszelkie te czynniki mogą zostać rozważone w Navamsie (podziale D9 diagramu osoby), która w ten sposób, staje się to bardzo ważną częścią astrologii wedyjskiej.

Dalszy podział planet względem położenia w stopniach diagramu Planeta z drugą największą wartością w stopniach Znaku, z trzecią itd:

 • Amatya Karak
 • Bhratru Karak
 • Matru Karak
 • Pitru Karak
 • Putr Karak
 • Gnati Karak
 • Stri Karak

Bazując na gunach:

 • Sattva (guna dobroci)
 • Radża (guna pasji)
 • Tamas (guna ignorancji)

Karakas są zaklasyfikowane do trzech kategorii:

 • Karaka Naisargika, który jest dominujący w Radża Gunie,
 • Chara Karaka, który jest dominujący w gunie Sattva
 • Sthira Karaka, który jest dominujący w gunie Tamas.

Sposób działania karakas może zostać zrozumiany przez pryzmat gun.

Sthirakarakas jest rządzony przez Shivę i jest 7 takich karakas. Repreprezentują śmierć różnych ożywionych rzeczy otaczających nas (Rahu i Ketu, cieniste planety nie posiadają ciała nie mogą więc umrzeć i są wyłączone z planu 7 karakas sthira).

Charakaraka jest rządzony przez Vishnu i jest 8 takich karakas. Ukazują wpływ różnych atmas - dusz w naszym życiu i w ten sposób charakteryzują nasz byt w tym materialnym świecie w formie życia towarzyskiego (relacje z różnymi duszami w tym świecie) i charakteryzują duchowy wzrost.

Pozostała kategoria czyli karaka Naisargik rządzona przez Brahmę obejmuje 9 karakas. Reprezentuje proces tworzenia i wszystkie dostrzegalne i niedostrzegalne stworzenia świata.

Rasis reprezentuje różne części Pana Visnu a grahas (planety) reprezentują bóstwa, które oznaczają szczególne aspekty i wydarzenia w życiu każdego z nas. Rasis jest stały i reprezentuje środowisko a grahas (planety) są w ruchu i reprezentują ludzi, którzy przychodzą i odchodzą od nas.

0
0
0
s2sdefault