Władca X w domach

Władca dziesiątego domu w domach.

Władca X w domach

1 dom

Właściciel Horoskopu będzie uczonym, sławnym, poetą, cierpiał będzie na choroby w wieku chłopięcym lecz będzie szczęśliwy później. Jego bogactwo powiększa się dzień po dniu.

2 dom

Właściciel Horoskopu będzie bogaty, cnotliwy, zaszczycony przez króla, charytatywny i ucieszy się szczęściem głównie dzięki ojcu ale też i innym ludziom.

3 dom

Właściciel Horoskopu ucieszy się szczęściem dzięki braciom i służącym, jest dzielny, cnotliwy, doskonały i prawdomówny.

4 dom

Właściciel Horoskopu będzie szczęśliwy, zawsze zainteresowany dobrem matki, odniesie korzyści dzięki podróżom, posiadał będzie ziemie i domy, będzie cnotliwy i bogaty.

5 dom

Właściciel Horoskopu będzie obdarzony wszelkimi rodzajami wiedzy, zawsze będzie godny zachwytu, bogaty i obdarzony synami.

6 dom

Właściciel Horoskopu będzie pozbawiony ojcowskiego błogosławieństwa. Mimo iż będzie zdolny i zręczny będzie pozbawiony bogactwa i zaniepokojony przez wrogów.

7 dom

Właściciel Horoskopu będzie obdarzony szczęściem przez żonę, jest inteligentny, cnotliwy, pięknie przemawia, prawdomówny i religijny.

8 dom

Właściciel Horoskopu nie dokona wielkich czynów, będzie długowieczny a jego przyzwyczajenie to obwinianie innych.

9 dom

Jeżeli Właściciel Horoskopu rodzi się w królewskiej rodzinie zostaje królem, podczas gdy Właściciel Horoskopu z innej rodziny może być jedynie równy królowi. To rozmieszczenie przyznaje bogactwo i szczęście oraz przyjemności seksualne.

10 dom

Właściciel Horoskopu będzie zręczny we wszystkich pracach, dzielny, prawdomówny i poświęcony starszym ludziom.

11 dom

Właściciel Horoskopu będzie obdarzony bogactwem, szczęściem i synami. Cnotliwy, prawdomówny i zawsze godny podziwu.

12 dom

Właściciel Horoskopu przebywa w królewskich posiadłościach lub w jego siedzibach, zaniepokojony przez wrogów i zmartwiony, mimo iż jest ekspertem.

0
0
0
s2sdefault