Mahapurusha Ruchaka Yoga

Mahapurusha Ruchaka Yoga

रूचक योग

Jest to jedena z pięciu yóg zwanych w astrologii wedyjskiej Pancha Mahapurusha Yoga.

Podobnie jak w przypadku każdej innej yogi Mahapurusha konieczne do jej utworzenia jest powiązanie Marsa z kendras.

Yoga ta powstaje gdy Mars znajdzie się w swoim znaku, Moola Trikona lub egzaltacji i zajmuje kendras, czyli pierwszy , czwarty, sziódmy lub dziesiąty dom.


Diagram D 
- 1 Rasi


  • Wywyższony jest w Znak Koziorozca Koziorożcu do 28°
  • Moola Trikona w Znak Barana Baranie do 12°
  • Własny dom (gdzie jest władcą) to Znak Barana Baran i Znak Skorpiona Skorpion

Zgodnie z Jataka Phal Deepika Mantrshwara:

दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभवः शूरोरिहन्ता बली

गार्विष्टो रुचके प्रतीतगुणवान् सनापतिर्जित्वरः |

WłH posiada zdrowe, moce ciało. Jego sylwetka budzi podziw. To urodzony przywódca, jest przedsiębiorczy i śmiały; zuchwały i dzielny. Silny i waleczny. Jego cele i plany są jasne. Jest zdeterminowany w działaniu. Dzięki swojemu temperamentowi zostaje przywódcą. Posiądzie wielu zwolenników, którzy za nim podążają krok w krok. Będzie długo żył. Cieszy się materialnymi dobrami, których mu nie brakuje.

जातक मार्तण्डम्

Jataka Marthandam

कुजो रुचकयोग यूथे भूलाभं धनालाभञ्च दारापुत्रा अभिवर्धनं |

भ्रात्री सौख्यं मनोत्साहं कृषिमूलाधनागमं विशेषतः ||

WłH zdobędzie dobra materialne dzieki swojej sile. Jego zyski w głównej mierze będą pochodzić od Matki Ziemi - będzie handlarzem lub rolnikiem. Będzie cieszył się życiem rodzinnym i potomstwem. Rodzeństwo i dzieci będą dla niego źródłem radości i szczęścia. WłH będzie wesoły, gorącego temperamentu.

Ruchaka w sanskrycie oznacza posiadanie, pokazywanie lub dostosowywanie się do dobrego smaku.