Pancha Mahapurusha Yoga

Pancha Mahapurusha Yoga

रूचकभद्रकहंसक मालवा: सशशका इति पंच च कीर्तिता:।

स्वभवनोच्चागतेषु चतुष्टये क्षितिसुतादिषु तान् क्रमशौ वदेत || 1 ||*

W sanskrycie panch oznacza pięć a maha to wielki natomiast purush wskazuje człowieka - indywidualną osobę.

Układy te tworzone są przez pięć planet we własnych znakach, w Moola Trikona lub w pozycji wyniesienia w kendra (kwadrat), czyli pierwszy , czwarty, sziódmy i dziesiąty domu.

Domy Kendra zwane są Wisznu-sthana, czyli miejsca Najwyższej Osoby Boga.

Yogi Mahapurusza powstają tylko wtedy, gdy planety te znajdują się w Kendra , nie w żadnym innym domu.

Diagramy horoskopu Pana Ramy, Chandry czy Krishny posiadają wiele z tych układów.

Niezależnie od tego, jaką planetarną energię reprezentuje dom, będzie ona uwydatniona w życiu WłH.