Atmakaraka - król i władca diagramu

Jak mówi Maharishi Paraśara - Atmakaraka jest Królem diagramu, któremu minister - Amatya Karak czy Putr Karak czy też inny Karak nie może być przeciwny ani nie może zdominować jego pozycji w sprawach dotyczących WłH.

Jeśli Atma Karak jest źle postawiony lub niekorzystny inne Karakas nie mogą dać skutków korzystnych. Podobnie jeśli Atma Karak jest życzliwy inne Karakas nie mogą go przewyższyć, oddziałując nawet swoimi szkodliwymi wpływami.