Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Rasi dasa

Rasi dasa

 


Sanjay Rath

Synchronizacja wydarzeń jest sednem astrologii wedyjskiej. Bóg wie ile jest metod obliczania czasu wydarzeń zawierających zbyt uproszczone narzędzia. Zodiak odnosi się do całości stworzenia materialnegoi celów reprezentowanych przez Vasudevę[7]a znaki reprezentowane są przez trzy Guny.
Wszystkie znaki posiadają trzy guny ale tylko jedna z nich dominuje. Ruchome znaki mają przewagę Guny Radża, stałe znaki Guny Tamas a podwójne znaki Satwa Guny.
Z powodu dominującej Guny, najważniejsze bóstwa podwójnych, ruchomych i stałych znaków to kolejno:
* Vishnu
* Brahma
* Shiva.

Jednakże niegdyś odróżniano te bóstwa jako części Narayana i są zwane:
* Maha - Vishnu
* Param - Brahma
* Sada - Shiva.

W astrologii wedyjskiej dostrzegalna część Sri Vasudevy i trzech bóstw Vishnu, Brahmy i Shivy jest bardzo związana z przewodnictwem indywidualnej duszy poprzez dostarczanie percepcji.
System dasa dla ustalania terminu wydarzeń i kierowania osób oraz używanie trzech typów znaków jest nazwany dasa Narayana a jego trzema typami są Chara dasa, która posiada szczególne znaczenia dla ruchomych, stałych i podwójnych znaków wschodzących, dla trzech bóstw: Brahmy, Shivy i Vishnu.

Narayana dasa określa wpływ środowiska na WH natomiast Vimsottari dasa stwarza reakcję oraz rodzi doświadczenie. Bez dasa Narayana, naprawdę nie możemy nic powiedzieć o kierunku, w którym siły natury prowadzą WH.
Dasa Vimsottari to Udu dasa, która określa stan umysłowy i osobiste przygotowanie do wykonywania czynności w danych kierunkach. Shakti dosłownie oznacza siłę albo władzę a w szczególności wskazuje siłę do osiągnięcia celu.
Celem Vishnu jest utrzymanie osoby a Sri Shakti jest jego władzą wykonawczą. Siła władcy drugiego domu będzie reprezentować siłę Sri Shakti a pozycja od drugiego władcy, (lub Hari Yoga) określa Vishnu.
W ten sposób, drugi dom związany jest z pokarmem jak również z bogactwem oraz spożywaniem pokarmu, który jest konieczny do przeżycia oraz środki do utrzymywania innych przy życiu.
Władca Lagna reprezentuje Bhoo Shakti i jeśli jest silny wraz z planetami w ćwiartkach stwarzaYogę Brahma. Bhoo Shakti w jednym aspekcie jest Savitur albo Savitri dzięki, której dostarcza ona możliwość życia w dobrym zdrowiu i długi czas życia a jako Saraswati obdarza wielką wiedzą, piękną mową i inteligencją. Podobnie władca siódmego domu reprezentuje Kali Shakti i stwarza Hara Yogę.
Brahma daje długowieczność (Ayus), Vishnu daje bogactwo (Dhana) a Shiva daje małżeństwo itd (Kalyana).
Dasa Vimsottari jest stosowana w celu osądzenia stanu umysłowego WH, ponieważ jest to konieczne do stwierdzenia możliwości osiągnięcia danego celu. Zmiana w Sri Shakti jest rozważona w Su - dasa albo dasa Rasi jako , że określapoziom pomyślności natomiast zmiana w Bhoo Shakti (Savitri) rozważymy od dasa Shoola albo jakiejś innej dasa Ayur.
Rasi, Navamsa (D -9) i Drekkana (D -3) są najważniejszyymi podziałowymi diagramami. Parasara wyjaśnia, że Drekkana znajduje się pod opieką Deva - Rishi Narady, Maha - Rishi Agasthyi i Brahmy - Rishi Doorvashy dla podwójnego, stałego i ruchomego Drekkana kolejno. Podobnie położenie w podwójnym, stałym i ruchomym Navamsa znajduje się pod przewodnictwem Shivy, Vishnu i Brahmy kolejno.
Teraz na przykład, jeśli planeta jest umieszczona w Rybach, zarówno w Rasi jak i w Navamsa, to nazywamy taki układ Vargottama (nabycie najlepszego podziału w znaku) i łączy Satwa Gunę znaku z Sri Vishnu przewodnim bóstwem Navamsy. System dasa przy interpretacji Yogi Guru, Mantra, Diksha i wyrzeczenia jest nazwany Drig dasa. Wszystkie te dasas: Narayana dasa, Su - dasa, Vimsottari dasa, Shoola dasa i Drig dasa powinny zostać rozważone w celu starannej interpretacji horoskopu. ODNOŚNIKI

[1]Bhagavad Gita z komentarzem Adi Sankara.

[2]OM jest kosmiczną sylabą reprezentującą Boga

[3] Termin Narayana składa się z dwóch słów ''nara'' oznacza ciało i ''ayana'' oznaczające cel. W ten sposób słowo Narayana oznacza ostateczny cel każdego ciała zarówno żywego czy martwej materii; ruchomego i nieruchomego stworzenia. W subtelniejszym sensie odnosi się do indywidualnej duszy (Mikrokosmos) usiłującej osiągnąć związek (Yogę) z Uniwersalna Dusza (Makrokosmosem). W ten sposób, Narayana też oznacza uniwersalną duszę albo Najwyższą Osobę, Boga.

[4]Niezamanifestowany odnosi się do Mayi, czyli iluzji; w Bhagavad Gicie jest nazwana Akshara (sylaba), niezmiennym Brahmanem. Narayana wydając dźwięk, sylabę, która jest źródłem całego stworzenia, staje się Parambrahmanem lub inaczej mówiąc Sadasivą.

[5] Brahmanda: Brahma, dimurge, półbóg zrodzony z pępka Narayana a ''Anda'' dosłownie oznacza jajko W ten sposób Brahmanda odnosi się do hiranyagarbha (złotego zarodka - źródła kosmicznego rozwoju), dzięki, któremu został stworzony wszechświat. Faktycznie - wszystkie te światy - wspomniane w modlitwie odnoszą się do wszechświatów (Virat) złożonych z pięciu elementów (stanów, związanych z elementami energii). Są to elementy: ziemi (ciało stałe), wody (ciecze), powietrze (gazy). Element ognia (energia) i element przestrzeni (eter).

[6](Visznu Asztakszari). OM NAMO NARAYANAYA.

[7]Vasudeva (albo Kryszna) oznacza ścieżkę indywidualnej duszy do Narayana. Mantrę dla osiągnięcia MOKSHA / NIRWANY / WYZWOLENIA znajdujemy w Madhusudana Stotra. Jest nazwana Sri Vishnu Dwadasakchari - OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA.


Tłumaczenie - Yogamaya
Oryginalny tekst na: Stronie domowej Sanjay Rath

Free download - Pobierz za darmo

Dotacja

Możesz pomóc w utrzymaniu strony składając niewielki datek.
Kliknij w link, wpisz kwotę i zatwierdź.
Dziękuję!
PayPal