Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Czym jest astrologia wedyjska?

Czym w końcu jest studiowanie astrologii wedyjskiej? Czy jest to przepowiadanie przyszłości? Czy to jakaś mistyka, dzięki której możemy powiedzieć, czy ktoś nas lubi, albo możemy się dowiedzieć, co ten ktoś jutro będzie robić?

To nie całkiem tak. Tak naprawdę, astrologia jest studiowaniem natury czasu.

Słyszymy jak ludzie mówią: „gwiazdy spowodowały to… gwiazdy zrobiły tamto…gwiazdy spowodowały, że coś zrobiłem”, ale to bardzo dziecinne zrozumienie ponieważ w rzeczywistości dusza jest podstawową przyczyną wszystkich przyczyn, jeśli chodzi o przyczynę materialnego życia. Jeśli chodzi o przyczynę tego, co robimy z tym materialnym ciałem. Decyzje, które podejmujemy codziennie w naszym życiu determinują sposób naszego działania i mamy wolną wolę przyjmowania lub odrzucania wpływu gwiazd i planet. Innymi słowy - nie jesteśmy robotami.

Więc jeśli tak jest, to czym tak naprawdę jest astrologia? Tak jak już wcześniej wspomniałem, to są studia nad naturą czasu. Zasada jest taka, że rzeczywistość, wydarzenia, które się dzieją pomiędzy gwiazdami i planetami, są wydarzeniami pomiędzy półbogami, ale nie są przyczynami tego co się dzieje na ziemi, lecz odzwierciedlają to samo koło czasu. Jeśli ktoś rozumie pojęcie czasu, rozumie też, że prawdziwy kształt czasu jest fraktalem. Innymi słowy istnieje wzór czasu, który powtarza się w modelu większej i mniejszej skali czasu. I ten wzór może być obserwowany i zrozumiany. Zgodnie z astrologią wedyjską powtarza się on raz na wiele milionów lat. Ten sam wzór.

Więc wszystko co się wydarza teraz, wydarzyło się również w przeszłości, dawno temu i wydarzy się także w przyszłości. Dalekiej przyszłości. To jest taka sztuka teatralna. Nadal jednak w czasie uczestniczenia w tej grze mamy wolną wolę, możliwość podejmowania decyzji, mamy zdolność wyboru, który wpływ na siebie chcemy przyjąć.

Gwiazdy mogą wskazać nam wszelkie detale kształtu określonego czasu. Mogą pokazywać nam jak czas nadchodzi, płynie, porusza się. To jest bardzo trudne do rozpoznania tu na Ziemi. Więc ponieważ studiowanie położenia gwiazd i planet objawia nam wzory czasu możemy także zobaczyć jak czas wpływa na nas tu na Ziemi. W ten sposób możemy także zrozumieć rzeczy, które się tu dzieją i są niewidoczne dla naszych oczu, które też nie są dostępne dla naszych zwykłych zmysłów. Dlatego astrologia nazywana jest „Okiem Wed”, gdyż umożliwia nam poznanie w jaki sposób filozofia wedyjska w rzeczywistości jest prawdą. Prawdą Absolutną. W jaki sposób te zasady Prawdy Absolutnej wpływają na nas w naszym codziennym życiu poprzez czas?. To jest wiedza, którą chciałem się z Wami podzielić.

Efekty ruchu różnych części czasu i świadomości są doskonale znane i rozumiane poprzez Wedy. Jak zatem możemy używając tej wiedzy, pomóc sobie w naszym obecnym życiu? Chodzi o to, że astrologia nie jest zwykłym systemem przepowiadania przyszłości. Nie jesteś w stanie za pomocą astrologii wytypować zwycięzcy na zawodach sportowych, ani ruchów bessy, czy hossy na giełdzie. No może w bardzo ogólnym zakresie. Ale nie w sposób wystarczająco dokładny, umożliwiający podjęcie istotnych decyzji polegających na tych informacjach. To co astrologia może nam pokazać, to możliwości jakie się przed nami otwierają.

Można zdefiniować astrologię następująco. Astrologia jest systemem tworzenia naukowych przypuszczeń, dotyczących prawdopodobnych sposobów zachowań istot ludzkich zarówno w sferze ich indywidualnego jak i grupowego życia. System ten oparty jest na wzorach czasowych i pomiarach ruchu planet na niebie.

A więc nie jest to wróżenie, magia, siły mistyczne i chociaż zaangażowana jest w to także intuicja, interpretacja astrologiczna to głównie matematyka.

 A teraz trochę historii astrologii.

W starożytnych Indiach nauka astrologii była bardzo dobrze rozwinięta. Możemy zrozumieć jej zaawansowanie i możliwości przyglądając się narzędziom do obserwacji nieba. Jednym z nich jest wedyjskie obserwatorium astronomiczne w sanskrycie nazywane Jantar Mantar. Narzędzia tego typu umożliwiają prowadzenie obserwacji i dokonywania pomiarów ruchu ciał niebieskich z niezwykłą precyzją. W poszczególnych punktach i na różnych wysokościach obserwatorium można montować dodatkowe przyrządy do obserwacji. Takie instrumenty były używane m.in. przez perskich władców okupujących Indie. W rzeczywistości wykorzystywali je do zarządzania i administracji państwa.

Astrologia zatem nie jest jakimś przypadkowym sposobem zgadywania wydarzeń, ale niezawodnym sposobem tworzenia naukowych przypuszczeń, dotyczących prawdopodobnych sposobów zachowań istot ludzkich i możesz ją stosować w swoim życiu lub życiu innych ludzi, lub nawet możesz jej używać dla grupy ludzi. Zawiera wiele możliwości praktycznych i zastosowań w życiu człowieka. Możemy nie być w stanie zrozumieć tego przesłania jeśli wzorujemy się jedynie na obrazie zachodniej astrologii opartej na swoim typowym podejściu do pozycji Słońca. Tak jak cała gazetowa, czy internetowa  astrologia. Ponieważ to co zrobili z astrologią na zachodzie jest bardzo prymitywne. Podzielili wszystkie ludzkie istoty na 12 typów, polegając na pozycji Słońca w chwili urodzenia.

Słońce reprezentuje ego. To o czym myślisz, że jesteś. Ale w astrologii wedyjskiej większość przepowiedni opartych jest na znaku wschodzącym i Księżycu. Nie na tym co o sobie myślisz, ale na tym kim jesteś naprawdę. Więc astrologia wedyjska może odciąć cię od iluzji egotyzmu i zaprowadzić do twojego prawdziwego ja. Przez to możemy zrozumieć kim naprawdę jesteśmy i jaki jest nasz prawdziwy cel w życiu.

Prawdziwym testem defilady astrologicznej jest sytuacja kiedy mamy do czynienia z bliźniętami. Czasami bliźnięta rodzą się w odstępie zaledwie kilku chwil. Mimo to widzimy, że posiadają znaczące różnice. Nawet wtedy gdy są genetycznie identycznymi bliźniakami. Bliźniakami powstałymi z podziału jednej komórki jajowej. Często zdarza się, że wykazują różnice w swoich upodobaniach, smakach, opiniach, działaniach itd. Astrologia zachodnia nie jest w stanie zajmować się fenomenem bliźniąt. A raczej, zgodnie z astrologią zachodnią, każdy urodzony na określonym terenie przybliżonego obszaru, w tym samym czasie posiada taką samą charakterystykę astrologiczną. Jednakże astrologia wedyjska może wykazać różnice w charakterystyce pomiędzy bliźniakami. Nawet między bliźniakami urodzonymi w odstępie kilku minut. Dlatego astrologia wedyjska jest o wiele bardziej wyrafinowaną nauką, gdyż daje nam wgląd w różnorodne wyższe aspekty harmonicznych, astrologicznych wskazówek.

Innym problemem w astrologii zachodniej jest to, że nie odnosi się do rzeczywistych, fizycznie obserwowanych pozycji gwiazd na niebie. Używa pewnej dostosowawczej metody określania pozycji gwiazd, nazwanej w sanskrycie ajanamsa.

Wedyjska astrologia jest dużo bardziej naukowa. Ponieważ jest astrologią syderyczną. Używa rzeczywistych, fizycznie obserwowanych pozycji gwiazd na niebie, dlatego jest dużo bardziej dokładna i trafna. To co ma miejsce w astrologii zachodniej to próba tworzenia nakładki na błędzie, który powstał w czasach, gdy astrologia została przetłumaczona z sanskrytu na język perski i arabski, co miało miejsce jakieś 3000 lat temu. Jakiś czas później Pliniusz Starszy, rzymski pisarz i historyk nakazał tłumaczenie tej wschodniej nauki astrologii na języki zachodnie. Okazało się, że różni tłumacze mieli różne koncepcje co do znaczenia tłumaczonych oryginalnych tekstów sanskryckich. Przykładowo jest takie oznajmienie w Brihat Parasiara Hora Siastra ( źródłowym dokumencie astrologii wedyjskiej), że początkiem Zodiaku jest pierwszy stopień Barana. Jest to punkt przesilenia wiosennego (zrównania dnia i nocy). W rzeczywistości, to był, ale jakieś 3000 lat temu. Z powodu fenomenu precesji - który może być przestudiowany przy innej okazji, aby go zrozumieć - rzeczywista pozycja punktu przesilenia wiosennego zmieniła się. A przez ostatnie 3000 lat przesunęła się o ponad 23 stopnie.

Więc zasadniczo astrologia zachodnia nadal opiera się na tym, że punkt przesilenia wiosennego przypada na pierwszy stopień Barana. Dlatego przesunął się on o 23 stopnie od swojej  rzeczywistej pozycji jako tło dla ruchu planet. Więc co się dzieje podczas obliczania zachodniego horoskopu? Bierzesz zaobserwowany ruch planet i nakładasz go na obraz nieba przesunięty względem jego rzeczywistego położenia o te 23 stopnie. I na tej podstawie musisz się dowiedzieć jak powinna wyglądać właściwa predykcja. I to staje się bardzo pokręcone i skomplikowane. Ale w wedyjskiej astrologii nie mamy potrzeby przez to przechodzić. Dlatego astrologia wedyjska jest o wiele bardziej jasna, bezpośrednia, dokładna i czysta w takim znaczeniu czysta, że nie potrzebne jest dodatkowe dostrajanie się do rzeczywistości, aby uzyskać dokładne przewidywanie przyszłości.

Dlaczego nazywamy astrologię “wedyjską”, pomijając fakt, że pochodzi z Wed? Rzeczywista nazwa to DżjotiśDżjoti oznacza „światło”. A Iśa oznacza „Bóg”. Iśa oznacza także „pierwszy” lub „źródło wszystkiego”. Więc Bóg jest źródłem wszystkiego. A jak kontroluje On Wszechświat? Poprzez światło. Dżjotiśa znaczy światło Boga lub sposób w jaki Bóg objawia się poprzez światło. Ponieważ Bóg jest kontrolerem, Iśa znaczy także kontroler, gdyż jest to skrót od Iśvara. A więc Dżjotiśa może także oznaczać sposób w jaki Bóg kontroluje wszechświat za pomocą światła. To jest bardzo wyrafinowana koncepcja.

Gdy światło Boga jest zakryte, lub przefiltrowane, nie jesteśmy w stanie dostrzec jak On działa. Innymi słowy nasza inteligencja jest zakryta wpływem materialnej energii. Ale gdy posiadamy prawdziwą wiedzę, wtedy nasza inteligencja jest odkryta, a nasza oryginalna duchowa inteligencja może świecić. Więc Dżjotiśa jest nie tylko sposobem w jaki Bóg się nam objawia, ale także sposobem objawienia duszy. Daje nam duchowe światło, dzięki któremu możemy zobaczyć kim naprawdę jesteśmy, jaka jest nasza prawdziwa sytuacja, jakie są nasze prawdziwe możliwości, jakie jest nasze prawdziwe przeznaczenie. Innymi słowy Dżjotiśa jest stworzona do użytku w związku z duchowym oświeceniem. Nie jest stworzona do tego, aby funkcjonować oddzielnie lub niezależnie od tego znaczenia. W rzeczywistości jest wiele odnośników do astrologii w pismach wedyjskich. 

Kryszna mówi: „Ja jestem światłem Słońca i Księżyca”. Mówi także: „Widzę wszystko przez Moje dwoje oczu, Słońce i Księżyc” Więc Kryszna widzi wszystko, jest wszędzie i wie wszystko ponieważ jest Światłem. A światło jest wszędzie. To jest też inny sposób widzenia astrologii. Kryszna mówi także: “Ja jestem wiecznym Czasem”.

Dzięki astrologii wedyjskiej możemy także zrozumieć działanie i mechanizm materialnej energii. Materialna energia jest jak pułapka, potrzask. Kiedy zwierzę znajduje się w potrzasku, do momentu kiedy nie zrozumie w jaki sposób pułapka działa, nie jest w stanie się wydostać. My jesteśmy w takiej samej sytuacji. Jesteśmy w tym materialnym świecie, uwięzieni w materialnym ciele, chociaż jesteśmy istotami duchowymi. Jak zatem możemy się z niej wydostać? Musimy znać strukturę, budowę i działanie pułapki. Podobnie, gdy ktoś próbuje uciec z więzienia, potrzebuje informacji kiedy strażnicy się zmieniają, jaki jest zakres ich pola obserwacji, kiedy nadarza się sposobność ucieczki, jaki jest plan więzienia, więc potrzebna jest też mapa. Potrzebuje też planu, który uwzględnia kiedy jest najlepsza sposobność i jaki jest najlepszy sposób ucieczki. Więc potrzeba nam jest wiedza, która mówi o tym jaka jest struktura pułapki, w której się znaleźliśmy i mechanizm jej działania.

Tak też materialna energia działa za pomocą czasu i światła. A astrologia opisuje światło i czas działające we wszechświecie w ich aspekcie zmian w niezwykle precyzyjnych detalach. Dzięki astrologii możemy dostrzec jaki jest najdogodniejszy moment na ucieczkę z tej pułapki materialnej energii i odzyskanie oryginalnej świadomości duchowej. I to jest najważniejszy sposób użycia astrologii. A nie sposób rozwoju naszej kariery, albo sposób aranżowania małżeństwa, albo co powinno się robić by przeżyć, kiedy otrzyma się spadek, albo coś w tym rodzaju…To jest bardzo światowe, ziemskie. W rzeczywistości astrologia prowadzi nas do poznania kiedy jest najlepszy czas na zbliżenie się do mistrza duchowego, kiedy są najlepsze możliwości  wprowadzenia uregulowanej praktyki duchowej prowadzącej do samorealizacji i wyzwolenia z tego materialnego świata. Astrologia może pokazać nam jakie Bóstwa możemy wielbić w określonym czasie itd., itp. Jest wiele takich detali.

Astrologia, to znaczy wedyjska astrologia, używa szczególnego modelu ukazującego wszelkie aspekty ludzkiego życia w tym materialnym świecie. To jest bardzo wyrafinowany model. Bardzo złożony. Będziemy stopniowo zapoznawać się z elementami tego modelu. 

Artykuł pochodzi z działu: Astrologia w harmonii z czasem.

Strona: http://www.veda.herbonlife.com/

Free download - Pobierz za darmo

Dotacja

Możesz pomóc w utrzymaniu strony składając niewielki datek.
Kliknij w link, wpisz kwotę i zatwierdź.
Dziękuję!
PayPal