Szósty dom - Ari bhava

vranadikan śatrumścaiva matulantakaśankanam

shashthabhavannirikshayet capi sapatnimataram

matula, wujek ze strony matki; antaka - koniec i śmierć; śankanam - wątpliwości; śatrum - wrogowie; jak również caiva; vrana - zranienia, wrzód, guz, choroby skóry; adikan; sapatnimataram - krok - matka; capi - jak również; shashthabhavannirikshayet - rozważać; od szóstego bhava.

dom wskazuje wujka ze strony matki, rozważania o śmierci, wrogów, choroby skóry, matkę.

bhava wraz z domami , i są tzw Bhava Upachaya. Czyli jest domem wzrostu i pracy. jest też domem wynagrodzenia za pracę na zasadzie Tanau Tanah Danda Hara (6 i 11 jako Tanau Tanah to bhava szósty od ).

jest trzeci od bhava, który jest domem matki, dlatego znajdujemy w znaczeniach wujków ze strony matki.

jest domem wrogów. Siła i słabość wroga określona jest właśnie w tym domu. Słaby albo osłabiony władca szóstego wskazuje, że nieprzyjaciel jest słaby i może zostać pokonany. Jednakże pokonanie wroga następuje tylko za sprawą silnego siódmego domu.

jest też domem służby. Określa, czy osoba jest karmayogi, czy osoba służy, czy prowadzi interes (w jakim sensie i okolicznościach). Aby określić karmę WłH należy uważnie rozpatrzyć dom wraz z i od niego zobacz: artykuł: Bhavat Bhavam.

Saturn - Shani - władca robotników będzie sprowadzał nieszczęście na dom.

jest też drugi od domu, który jest bhava dzieci. Podtrzymuje życie dziecka w ten sposób, że karmicznie determinuje rodzaj pokarmu, który WłH preferuje i także ukazuje zwyczaje związane z pożywieniem oraz typ tego pokarmu.

dom wskazuje służących - czy osoba pracuje, czy otrzymuje rezultaty od służących. Również wierność i moralność służących może być rozważana biorąc pod uwagę ten dom.

0
0
0
s2sdefault